Selena FM SA

Artykuły - Selena FM SA (123)

 • Grupa Selena: najwyższe historycznie przychody

  Grupa Selena - jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN - w 2017 roku osiągnęła najwyższe historycznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,18 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 16% rok do roku.
 • Grupa Selena: 220 mln zł rekordowy wzrost przychodu

  W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa Selena osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 220 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. wzrosły one o 23,0%. Zysk netto Grupy w analizowanym okresie wyniósł -8,5 mln zł. Na wynik ten - zgodny z przewidywaniami spółki - wpłynęła głównie sezonowość handlu chemią budowlaną.
 • Selena na targach NAHB International Builder's Show

  Grupa Selena - globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce - bierze udział w największych na świecie międzynarodowych targach budowlanych NAHB International Builders Show, które odbywają się 20 - 22 stycznia w Las Vegas, w stanie Nevada, USA. Podczas targów przedstawiciele Seleny USA zaprezentują flagowe produkty marki TYTAN oraz przeprowadzą prezentacje i szkolenia na żywo.
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Selena FM S.A. zgodnie z § 103 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" (dalej: Rozporządzenie), podaje stałe terminy przekazywania
 • Poprawa rentowności Seleny

  Grupa Selena - globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce - po III kwartałach 2012 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 805 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011. Narastająco, zysk netto wyniósł 8 mln a zysk operacyjny (EBIT) 30 mln zł.
 • 12 mln zysku operacyjnego Seleny w drugim kwartale

  Grupa Selena - globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce - osiągnęła w drugim kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 289 mln zł. Oznacza to wzrost o 10 proc. wobec analogicznego okresu roku 2011. Zysk operacyjny (EBIT) dla drugiego kwartału wyniósł 12 mln zł, a zysk netto 7 mln zł.
 • Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 r.

  Raport bieżący nr 22/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Selena FM S.A. informuje, że rozszerzony raport skonsolidowany za I półrocze 2012 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, którego termin został pierwotnie ustalony na dzień 27 sierpnia 2012 r. (RB nr 1/2012 z 16.01.2012 r.), zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 sierpnia 2012 r.Kazimierz Przełomski - Wiceprezes ZarząduAndrzej Lipow
 • Podjęcie decyzji przez Radę Nadzorczą o wyborze Audytora

  Raport bieżący nr 21/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Selena FM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 15 ust. 2 lit. f Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (nr uprawnień: 130), z którym ma zostać zawarta umowa o przegląd jednostkowego i skonsolidowanego spraw
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

  Raport bieżący nr 20/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Selena FM S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 24 października 2011 r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez odwołanie wszystkich jej dotychczasowych członków w osobach: Krzysztof Domarecki - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grzegorz Forczek - Członek Rady Nadzorczej Maria Godoś - Cz
 • Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 19 czerwca 2012 r.

  Raport bieżący nr 19/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Selena FM S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 19.06.2012 r.: Krzysztof Domarecki - 13 535 000 głosów, co daje 50,4 % ogólnej liczby głosów oraz 99,0 % głosów na tym WZA,Jarosław Michniuk - Prezes ZarząduAndrzej Lipowicz - Prokurent