Sejm Ustawodawczy

Artykuły - Sejm Ustawodawczy (8)

 • Pierwsze polskie wybory po odzyskaniu niepodległości

  Wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzono w ostatnią niedzielę stycznia 1919 r.(26 stycznia), tylko na części terytorium przyszłego zjednoczonego państwa polskiego. Na 526 mandatów ustalonych w ordynacji wyborczej obsadzono nieco ponad połowę, bo 296.
 • 26 stycznia 1919 r. Wybory do Sejmu Ustawodawczego niepodległej Polski

  26 stycznia 1919 r. Wybory do Sejmu Ustawodawczego niepodległej Polski

  „Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili” - tymi słowami Naczelnik Państwa Józef Piłsudski otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego we wciąż walczącej o byt odrodzonej Polsce.
 • 19 lutego 1947 r. Sejm uchwalił tzw. Małą Konstytucję.

  19 lutego 1947 r. Sejm uchwalił tzw. Małą Konstytucję.

  Po sfałszowanych wyborach, gdy komuniści przejęli władzę, potrzebowali jeszcze trochę czasu, by dostosować prawo do swoich potrzeb. Uchwalona ustawa „O ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej” miała obowiązywać do czasu wejścia w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (stało się to w 1952 r.).
 • 95 lat temu wybrano pierwszy parlament niepodległej Polski

  95 lat temu wybrano pierwszy parlament niepodległej Polski

  26 stycznia 1919 r. przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego, w wyniku których utworzono pierwszy parlament niepodległej Polski. "Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia do obecnej chwili" - mówił otwierając posiedzenie Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.