segregacja odpadów

Artykuły - Segregacja odpadów (45)

Filmy - Segregacja odpadów (2)

  • Zarzuty o mieszanie odpadów w śmieciarkach są niesłuszne

    Nieprawdą jest, że firmy odbierające odpady komunalne mieszają posegregowane wcześniej przez mieszkańców śmieci w śmieciarkach. Po poszczególne rodzaje odpadów przyjeżdżają inne pojazdy, mimo że są jednakowo obrendowane. Poza tym śmieciarki często są wielokomorowe. Rozdzielamy te frakcje do poszczególnych komór znajdujących się wewnątrz pojazdu – mówi Karol Wójcik odpowiadający za komunikację społeczną w firmie Byś świadczącej usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.
  • Segregacja śmieci daje efekty

    Wstępna selekcja śmieci w gospodarstwie domowym zdecydowanie poprawia poziomy odzysku w postaci surowców i paliwa alternatywnego. W przypadku śmieci zmieszanych wynoszą one w naszym zakładzie 70 proc., a w przypadku wstępnie posegregowanych aż 90 proc. – mówi Karol Wójcik, specjalista ds. komunikacji społecznej firmy Byś, świadczącej usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.