sądy

Artykuły - Sądy (86)

Filmy - Sądy (12)

 • W sądach płacimy już drożej

  Wzrosły opłaty sądowe. Najbardziej w sprawach o prawa majątkowe. Wzrastają też opłaty związane z wpisaniem do ksiąg wieczystych. Dla firm wyższe są opłaty od pozwów o rozwiązanie spółki. W dniu 21 sierpnia 2019 roku weszła w życie część przepisów nowelizujących procedurę cywilną, a wraz z nimi przepisy regulujące nowe zasady dotyczące uiszczania kosztów sądowych. W myśl art. 15 noweli nowe regulacje będą stosowane do wszystkich pism i wniosków podlegających opłacie wnoszonych po dniu wejścia w życie ustawy.
 • „Sąd musi pytać, jeśli ma wątpliwości”. Prof. J. Makarczyk o decyzji Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy podjął decyzję o skierowaniu zapytania do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie przymusowego oddelegowania 14 sędziów w stan spoczynku. - Jeżeli sąd jest sądem ostatniej instancji, to jest przymus prawny. Sąd musi zapytać, jeżeli ma wątpliwość co do tego czy legislacja krajowa nie pozostaje w sprzeczności z prawem europejskim - tłumaczy prof. Jerzy Makarczyk, który orzekał w TSUE. (TVN/x-news)
 • Kancelaria Prezydenta: W polskim systemie prawnym nie ma żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy

  Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha skomentował w ten sposób decyzję Sądu Najwyższego o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięciu pytań prejudycjalnych oraz zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku. (TVN24/x-news)
 • To początek kłopotów dla Polaków w sądowych sprawach gospodarczych

  Irlandia nie chce deportować polskiego obywatela poszukiwanego listami gończymi za handel narkotykami. Sędzia z tego kraju, należącego przecież do UE, uzasadniała to naruszaniem w Polsce zasad demokracji i praworządności. To była sprawa karna, ale podobne wyroki mogą być wkrótce ogłaszane w sprawach gospodarczych, dotyczących polskich firm.