sąd okręgowy w łodzi

Artykuły - Sąd okręgowy w łodzi (18)

 • Frankowicze ruszają z kolejnym sporem zbiorowym

  Frankowicze ruszają z kolejnym sporem zbiorowym

  - Sąd Okręgowy w Łodzi zadecydował się, że będzie postępowanie grupowe przeciwko mBankowi. Pozew dotyczący umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego zawieranych przez bank złożyło ponad 500 osób.
 • Sąd Apelacyjny odroczył wyrok ws. frankowiczów

  Do 2 listopada Sąd Apelacyjny w Łodzi odroczył we wtorek ogłoszenie wyroku w procesie przeciwko Getin Noble Bankowi, jaki wytoczyły mu matka i córka. Kilka lat temu kobiety wzięły w tym banku kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego i domagają się zwrotu ponad 150 tys. zł.
 • Ponad 500 frankowiczów złożyło pozew grupowy przeciwko mBankowi

  Ponad 500 frankowiczów złożyło pozew grupowy przeciwko mBankowi

  Ponad 500 osób złożyło w Sądzie Okręgowym w Łodzi pozew grupowy przeciwko mBankowi dotyczący umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego zawieranych przez bank. Rozprawę w tej sprawie zaplanowano na grudzień tego roku.
 • Nieprawomocny wyrok Sądu pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia

  Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 18 maja 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Łodzi wyroku w którym została stwierdzona nieważność uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S. A. z dnia 11 stycznia 2014 roku. Spółka w całości kwestionuje przedmiotowy wyrok Sądu pierwszej instancji.
 • Komunikat bieżący

  Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym powzięła informację że wyrokiem z dnia 22 maja 2014r. Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy oddalił w całości powództwo złożone przez Pana Jarosława Turka wobec Spółki z dnia 30 listopada 2012 roku o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, na mocy którego powód wniósł w szczególności o: (-) stwierdzenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 listopada 2012 roku w przedmioci
 • Komunikat bieżący

  Spółka Taxus Fund S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powzięła informację, iż Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie w przedmiocie wniosku strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w związku z powództwem Akcjonariusza w przedmiocie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylenia uchwały nr 1/2014 powziętej w dniu 11 stycznia 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Taxus Fund S. A o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2014. Sąd
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Banku Ochrony Środowiska S.A. przeciwko WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. o zobowiązani

  Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 10.01.2013r., raportów okresowych opublikowanych w dniach: 13.02.2013r., 14.05.2013r., 14.08.2013r. , 14.11.2013r., 14.02.2014r. oraz raportu rocznego opublikowanego w dniu 11.03.2013r. informuje, iż w dniu 20.03.2014r. Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy oddalił w całości pozew Banku Ochrony Środowiska S.A. przeciwko WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o n
 • Odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy dla ok. 1700 osób od PGE GiEK

  Odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy dla ok. 1700 osób od PGE GiEK

  Blisko 1700 osób otrzyma odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - zdecydował Sąd Okręgowy w Łodzi. Łączna kwota roszczeń sięga ponad 8,5 mln zł.
 • Wydanie przez sąd wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

  Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 9 lipca 2013 roku Spółka otrzymała informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy, wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki M Development SA. Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy stwierdził nieważność uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 stycznia 2013 roku umies
 • Sąd: BRE Bank ma wypłacić 1247 klientom odszkodowanie

  Sąd: BRE Bank ma wypłacić 1247 klientom odszkodowanie

  Sąd Okręgowy w Łodzi uznał w środę, że BRE Bank powinien zapłacić grupie 1247 klientów odszkodowanie za zawyżone oprocentowanie rat kredytu hipotecznego. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Władze banku już zapowiedziały apelację.