Sąd Arbitrażowy

Artykuły - Sąd Arbitrażowy (87)

 • PGNiG wygrywa spór z Gazpromem!

  PGNiG wygrywa spór z Gazpromem!

  PGNiG wygrało w sporze z Gazpromem. Polska spółka będzie kupować gaz po korzystniejszych cenach. Firma będzie się starać o zwrot 1,5 mld dol. od rosyjskiego partnera w ramach rozliczenia za poprzednie lata. Nie wpłynie to jednak na rachunki klientów, którzy – jak wyjaśnia PGNiG – płacili cały czas stawki rynkowe.
 • PGNiG wygrało arbitraż z Gazpromem!

  PGNiG wygrało arbitraż z Gazpromem!

  PGNiG wygrało arbitraż z Gazpromem. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł niższą cenę gazu dla PGNiG. Z wstępnych szacunków spółki wynika, że różnica do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG wynosi około 1,5 miliarda dolarów.
 • Wydanie wyroku przez Sąd Arbitrażowy przy KIG

  Raport bieżący nr 49/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneW dniu 3 października 2014 r. pełnomocnik spółki Contanisimo Limited przekazał Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawach SA 146/12 i SA 254/12/W (powództwo wzajemne w ramach tej samej sprawy). Sprawa prowadzona pod sygnaturą SA 146/12 dotyczyła powództwa Contanisimo Limited o zapłatę kwoty 48.688.406,00 złotych wraz z odsetkami ustawow
 • Clean&Carbon Energy S.A. wygrało w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej sprawę z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) !

  Raport bieżący nr 13/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 02 października 2014 roku został doręczony wyrok Sądu Polubownego - Sąd Arbitażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w dniu 15 września 2014 roku (sygn. akt: SA 146/12, SA 254/12/W) w sporze z Contanisimo
 • Zamknięcie rozprawy toczącej się w Sądzie Arbitrażowym przy KIG w Warszawie

  Raport bieżący nr 36/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację uzyskaną dziś od pełnomocnika Contanisimo Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr), spółki zależnej od Emitenta, o wydaniu w dniu 25 lipca 2014 r. postanowienia przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowe
 • Projekt Komi - wyrok Sądu Arbitrażowego

  Raport bieżący nr 29/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do komunikatów nr 53/2012, 08/2013, 15/2013, 23/2013, 32/2013 5/2014, 19/2014 oraz 28/2014 Zarząd emitenta informuje, że Sąd Arbitrażowy Republiki Komi w Syktywkarze (Federacja Rosyjska), w sprawie z powództwa spółki zależnej emitenta WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu, przeciwko Holdingowej Kompanii CentroStrojKom, o płatność kwoty: 488 311 7
 • Skarga o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie z powództwa Emperia Holding S.A. w Lublinie przeciwko Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w Warszawie.

  Raport bieżący nr 33/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Emperia Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. skierował do Sądu Okręgowego Wydział XX Gospodarczy w Warszawie skargę o uchylenie w części wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt SA 111/12 (opisany w raporcie bieżącym Nr 1/2014). W opinii Emitenta Sąd Arbitrażo
 • Sąd w Pradze oddalił skargę Agrofert Holding

  Sąd w Pradze oddalił skargę Agrofert Holding o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego wydanego 21 października 2010 r., dotyczącego zapłaty odszkodowania w wysokości 19 464 473 000 koron, z tytułu szkód będących wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia czeskiej spółki oraz niewykonania zobowiązań wynikających z umów podpisanych pomiędzy firmami w latach 2003-2004.
 • Sąd w Pradze oddalił skargę o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego wydanego w czwartej sprawie z powództwa Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A.

  Raport bieżący nr 29/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.”, "Emitent”) informuje, że dnia 24 stycznia 2014 roku sąd w Pradze (Republika Czeska) oddalił skargę Agrofert Holding a.s. ("AGH”) o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze ("Sąd Arbitrażowy”) wydanego dnia 21 października 2010
 • Wyrok Sądu Arbitrażowego

  Raport bieżący nr 34/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Spółki Instal Kraków S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2013 r. powziął wiadomość o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 28 października 2013 roku ("Wyrok”), zasądzającym od Spółki na rzecz kontrahenta – spółki z branży wodno-ściekowej roszczenie wynikające z umowy z dnia 4 sierpnia 2006 r. w kwocie 4.

Filmy - Sąd Arbitrażowy (1)

 • Arbitraż atrakcyjny dla młodych prawników w Polsce. Są w tym coraz lepsi

  Młodzi Polacy odnoszą sukcesy w arbitrażu. Pokonali nawet studentów Harvardu w prestiżowym, międzynarodowym konkursie w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie zakończył się właśnie finał podobnej rywalizacji odnoszącej się do projektu Wspólnej Ramy Odniesienia w prawie europejskim. Jak mówi Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, od kilku lat widać ogromny wzrost zainteresowania młodych prawników arbitrażem. – Prawo handlowe to dziedzina bardzo obszerna, ale myślę, że zainteresowanie nią utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie już od czasu przełomu ustrojowego, który wiązał się z wielkim renesansem komercjalistyki [dziedziny prawa odnoszące się bezpośrednio do działalności gospodarczej – red.], w szczególności prawa spółek – mówi Marek Furtek, wybrany na trzecią kadencję prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.