rzecznik praw pacjenta

Artykuły - Rzecznik praw pacjenta (21)

Filmy - Rzecznik praw pacjenta (1)

  • Ilu jest niepełnosprawnych?

    Ujednolicenie systemu orzekania o niepełnosprawności - to jedno z ważnych zadań, jakie stoi przed administracją - zapewniał Marek Cytacki, naczelnik Wydziału Postępowań Wyjaśniających w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Przez niejednolity system - argumentował rozmówca Interii - osoby z niepełnosprawnością nie mogą korzystać z niektórych uprawnień i świadczeń opieki społecznej.