Biznes - rugby

Artykuły - Rugby (1)

  • Zawarcie znaczącej umowy

    Zarząd HYDROBUDOWY SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 12 maja 2000 roku: Spółka zawarła z "Rugby Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowę Przeniesienia Własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mirowie, gm. Skarszewy, stanowiącej działkę, na terenie której znajdują się złoża kruszywa naturalnego. Wartość umowy wynosi 3 900 000 PLN. Skuteczne nabycie prawa własności wymienionej wyżej nieruchomości przez "Rugby Polska" Sp. z o.o. powoduje jednocześnie spełnienie ostatn