Biznes - Ruda Śląska

Synonimy:
Rudzie Śląskiej,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Ruda Śląska (17)

 • Policjanci i funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny salon gier

  Policjanci i funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny salon gier

  Policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalny salon gier w Rudzie Śląskiej. Przejęli sześć automatów, działających wbrew obowiązującym przepisom - podała w poniedziałek śląska policja.
 • KW: Uśpić Waldka - nie Halembę"

  Złożeniem związkowego projektu prowadzenia wydobycia w kopalni Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej zakończyła się w środę pikieta siedziby Kompanii Węglowej w obronie miejsc pracy w tym zakładzie, zorganizowana wspólnie przez górnicze centrale związkowe.
 • Tak źle nie było od sześciu lat

  Tak źle nie było od sześciu lat

  Katastrofa w kopalni "Wujek-Śląsk" w Rudzie Śląskiej, gdzie we wrześniu zapłon i wybuch metanu zabiły 20 górników, oraz obrona spółek węglowych przed skutkami rynkowego kryzysu - to sprawy, które zdominowały postrzeganie górnictwa węgla kamiennego w minionym roku.
 • Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

  Raport bieżący nr 25/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu 29 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętej jednogłośnie uchwale postanowiło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej wspólnej siódmej (VII) kadencji będzie pięcioosobowa. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Marian Bąk, Pan Stanisław Bik, Pan Włodzimierz Grudzień, Pan An
 • Otwarto kluczową arterię drogową

  3,2 - kilometrowy odcinek kluczowej arterii drogowej w aglomeracji katowickiej - Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) - otwarto we wtorek w Rudzie Śląskiej. Inwestycja kosztowała 193 mln zł.
 • Uchwały podjęte na NWZ z dnia 12.10.2007 roku

  Raport bieżący nr 57/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 października 2007 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 12 października 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 40
 • Korekta do raportu bieżącego nr 21/2007 dotyczącego zawarcia znaczącego zlecenia

  Raport bieżący nr 21/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Było: Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2007 roku otrzymał podpisane przez PPUH "PROMUS" z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Podwykonawca) zlecenie z dnia 24.05.2007 r. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie przez Podwykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji stalowej hali H3/4 oraz wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali produkcyj
 • Rozwiązanie umowy znaczącej

  Raport bieżący nr Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej przez Emitenta z Cash & Candy Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej1111Podstawa prawna Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Załączniki: Plik;Opis RB_11_2005.pdf;Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej przez Emitenta z Cash & Candy Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Data autoryzacji: 01.04.05 15:09Mariusz Lizon - Dyrektor Finansowy
 • Zmiana umowy znaczącej zawartej

  Raport bieżący nr Zmiana umowy znaczącej zawartej przez Emitenta z Cash & Candy Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej1010Podstawa prawna Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Załączniki: Plik;Opis RB_10_2005.pdf;Zmiana umowy znaczącej zawartej przez Emitenta z Cash & Candy Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Data autoryzacji: 01.04.05 15:09Mariusz Lizon - Dyrektor Finansowy
 • Zmiana umowy znaczącej

  Raport bieżący nr Zmiana umowy znaczącej zawartej przez Emitenta z Cash & Candy Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej99Podstawa prawna Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Załączniki: Plik;Opis RB_09.2005.pdf;Zmiana umowy znaczącej zawartej przez Emitenta z Cash & Candy Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Data autoryzacji: 01.04.05 15:09Mariusz Lizon - Dyrektor Finansowy