Kobieta - RPO

Artykuły - RPO (2)

  • Karta Praw Kobiety Rodzącej

    Karta Praw Kobiety Rodzącej

    Karta Praw Kobiety Rodzącej została opracowana w biurze rzecznika praw obywatelskich. W przyszłym tygodniu trafi ona do minister zdrowia Ewy Kopacz.
  • Przedszkolne widzimisię

    Przedszkolne widzimisię

    Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do minister edukacji Katarzyny Hall o zajęcie stanowiska w kwestii przyjęć dzieci do przedszkoli, a zwłaszcza urodzonych między 1 września a 31 grudnia 2005.