Romuald Lazarowicz

Artykuły - Romuald Lazarowicz (1)

  • Radio Solidarności Walczącej

    Radio Solidarności Walczącej

    Niezależne radio było jednym z największych sukcesów podziemia lat 1982-1989. Jego główne znaczenie polegało na możliwości dotarcia do przeciętnego odbiorcy, nie zawsze mającego bezpośredni dostęp do "bibuły" czy innych form działalności podziemnej. Radio rozszerzało więc zasięg odbiorców wolnego słowa i było ważnym środkiem pozwalającym przełamać monopol komunistycznych środków przekazu.