rok 2019

Artykuły - Rok 2019 (204)

 • Podsumowanie 2019 roku. Co przyniesie rok 2020?

  Podsumowanie 2019 roku. Co przyniesie rok 2020?

  Rok 2019 był bardzo zróżnicowany pod wieloma względami. Mieliśmy do czynienia z trudnym środowiskiem makroekonomicznym. Minione 12 miesięcy było trudnym czasem dla gospodarki Niemiec - głównego partnera handlowego Polski. Z drugiej strony, Unia Europejska cały czas przygotowywała się do brexitu - który finalnie jednak nie nastąpił.
 • Podsumowanie 2019 r. i prognozy na 2020 rok

  Podsumowanie 2019 r. i prognozy na 2020 rok

  Rok 2019 przyniósł szereg zaskoczeń w porównaniu do prognoz, które można było stawiać pod koniec 2018 roku. Przypomnijmy, że koniec roku 2018 był okresem silnych spadków na niemal wszystkich rynkach, co również wpływało na stawiane tezy i oceny. Należy jednak przeanalizować prognozy inwestycyjne na 2019 rok, by móc zweryfikować ich słuszność, i na tej podstawie spróbować przewidzieć, co przyniesie na rynkach rok 2020.
 • T-Bull SA nie zwalania tempa pod koniec roku 2019

  Listopada 2019 to udany miesiąc dla wszystkich produkcji wrocławskiego studia - łącznie ich gry w ubiegłym miesiącu zostały pobrane ponad 6,5 miliona razy.
 • Grudzień przebiega na rynkach w szampańskich nastrojach. W rytm powiększającego się każdego dnia bilansu Fed inwestorzy celebrują umowę handlową z Chinami. Donald Trump niemal codziennie chwali się giełdowymi rekordami. Jednak rzeczywistość gospodarcza nie jest już tak różowa.

  Cały rok 2019 gospodarczo okazał się rozczarowaniem. W styczniu sądzono, że słabość w europejskim przemyśle jest związana ze zmianami norm emisji spalin i szybko minie, a amerykańska gospodarka będzie przez cały rok rozwijać się w szybkim tempie. Stało się inaczej. Niemiecki przemysł wpadł w recesję, poważne kłopoty ma przemysł w Azji, zaś amerykańska gospodarka wyraźnie spowolniła.
 • Liczba narodzin, migracje i stan ludności w pierwszej połowie roku 2019

  Liczba narodzin, migracje i stan ludności w pierwszej połowie roku 2019

  Mazowsze, Pomorze, Małopolska, Wielkopolska na "plusie", cała reszta województw na "minusie" - tak można najkrócej podsumować opublikowane właśnie przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące stanu ludności Polski na koniec drugiego kwartału roku 2019.
 • Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2019

  Zarząd spółki Korbank S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 17 pkt 17 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres
 • Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020

  Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), informuje o zawarciu umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019 i 2020. Umowa została zawarta z Misters Audytor Adviser Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą na podstawie wpisu do rejes
 • Powiew optymizmu

  Rok 2019 w globalnej gospodarce stał pod znakiem spowolnienia gospodarczego. Zaczęto coraz śmielej mówić o recesji, ale listopadowe dane sugerują, że ten scenariusz się oddala - przynajmniej na razie.
 • Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020

  Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą numer 1/11/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Wybranym biegłym rewidentem jest Adviser Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną
 • Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019

  Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki SAKANA S.A. za rok obrotowy 2019. Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki. Firma Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z