rezerwa

Artykuły - Rezerwa (111)

 • Rezerwa Federalna podjęła decyzję odnośnie do stóp procentowych w USA

  Rezerwa Federalna podjęła decyzję odnośnie do stóp procentowych w USA

  Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w przedziale 1,25-1,50 proc. - podano w komunikacie. Fed oczekuje dalszych stopniowych podwyżek stóp procentowych. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami.
 • "Rzeczpospolita": Polska zwiększa armię zawodową

  "Rzeczpospolita": Polska zwiększa armię zawodową

  Decyzja zapadła – MON tworzy zręby obrony terytorialnej. Ale zwiększa też armię zawodową – pisze gazeta.
 • MON szykuje plan szkolenia dla wszystkich rezerwistów

  MON szykuje plan szkolenia dla wszystkich rezerwistów

  Atmosfera zagrożenia już wpłynęła na zwiększenie nakładów z budżetu na obronność. Jak przekonuje ekspert, żeby dobrze wykorzystać te środki, trzeba zamiast poprzestać na armii zawodowej zwiększyć jej profesjonalizm. MON ma już plan na obowiązkowe 5-dniowe szkolenia dla wszystkich rezerwistów , którzy odbyli służbę zasadniczą.
 • Polscy rezerwiści powołani w trybie pilnym

  Polscy rezerwiści powołani w trybie pilnym

  MON sprawdza gotowość rezerwistów w wybranej jednostce wojskowej. Jak zapewnia ministerstwo, nie ma to nic wspólnego z napiętą sytuacją międzynarodową. "Ten proces to okazja do sprawdzenia, jak funkcjonuje system" – przekonuje rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Tomasz Szulejko.
 • Deficyt FUS zwiększył się o prawie 200 proc.

  Deficyt FUS zwiększył się o prawie 200 proc.

  Raport NIK dotyczący ściągalności składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypacza rzeczywistość; ZUS ściąga rocznie 99 proc. należnych składek; jesteśmy bardzo efektywni - przekonuje szef Zakładu Zbigniew Derdziuk.
 • Zarząd Rezerwy Federalnej wprowadza nowy banknot 100-dolarowy

  Zarząd Rezerwy Federalnej wprowadza nowy banknot 100-dolarowy

  We wtorek Rezerwa Federalna rozpoczęła dostawy do instytucji finansowych nowego wzoru banknotu 100 USD, posiadającego nowe zabezpieczenia mające zapobiegać fałszowaniu i pozwalające firmom i konsumentom na sprawdzenie jego autentyczności.
 • NBP utrzymał strukturę walutową rezerw

  NBP utrzymał strukturę walutową rezerw

  NBP utrzymał w 2012 roku strukturę walutową rezerw na poziomie z 2011 roku, a także rozpoczął, na niewielką skalę, inwestycje w brazylijskie i meksykańskie rządowe papiery wartościowe, oraz w obligacje korporacyjne w USD - napisano w sprawozdaniu z działalności NBP w 2012 roku.
 • Rezerwy walutowe Chin osiągnęły rekordowy poziom

  Rezerwy walutowe Chin osiągnęły rekordowy poziom

  Rezerwy dewizowe Chin wyniosły na koniec 2011 roku 3,18 bilionów dolarów - poinformował chiński bank centralny. Jest to wzrost w ujęciu rocznym o 330 mld dol. (z 2,85 bln dol.). Natomiast w ujęciu kwartalnym nastąpił spadek o 20 mld dol. (z 3,2 bln dol.).
 • Fed dał sygnał do wzrostów

  Zła sława września, jako statystycznie najgorszego miesiąca w roku, tym razem wyprowadziła inwestorów w pole. Zamiast skierować się na południe, globalne rynki akcji ruszyły mocno do góry.
 • Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe

  Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Wynika to z art. 152 Kodeksu pracy. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za dany rok należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, tj. do 31 marca roku następującego po roku, za który przysługuje.