Nowa historia - 'Replika'

Artykuły - 'Replika' (1)

  • "Replika". Podziemne pismo konserwatywno-liberalne

    "Replika". Podziemne pismo konserwatywno-liberalne

    Po wprowadzeniu stanu wojennego, oprócz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, powstało wiele konspiracyjnych organizacji i grup politycznych, prezentujących własną myśl polityczną. W refleksji nad kierunkami działania oraz kształtem przyszłej niepodległej Rzeczpospolitej, myśl ekonomiczna stanowiła nieco mniej znaczący nurt. Niemniej sukcesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pod rządami Ronalda Reagana i Margaret Thatcher stanowiły inspirację dla wielu niezależnych działaczy. W podziemnej opozycji wyodrębnił się nurt, który można określić jako konserwatywno-liberalny.