menway - reklamacja

Artykuły - Reklamacja (2)

  • REGULAMIN KONKURSU

    "Diverse Night of the Jumps"
  • REGULAMIN KONKURSU "Dziewczyna Lata"

    I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs "Dziewczyna lata", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL" lub "Organizatorem" 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 sierpnia 2006 r. i trwa do dnia 29 września 2006 r. 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej portalu www.interia.pl, pod adresem http://dziewczyna.interia.pl lub http://facet.interia.pl/dzi