Sport - reklamacja

Artykuły - Reklamacja (2)

  • Regulamin konkursu "Wygraj bilet na mecz o Superpucharu Ekstraklasy"

    I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs "Wygraj bilet na mecz o Superpuchar Ekstraklasy", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwaną dalej "INTERIA.PL" lub "Organizatorem". 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 19 lipca 2006 r. i trwa do dnia 20 lipca 2006 r. do godziny 12.00. 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej portalu
  • Regulamin konkursu "Wygraj bilet na DPŚ do Rybnika!"

    I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs "Wygraj bilet na DPŚ do Rybnika!", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwaną dalej "INTERIA.PL" lub "Organizatorem". 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 lipca 2006 r. i trwa do dnia 14 lipca 2006 r. do godziny 14.00. 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej portalu