reklamacja towaru

Artykuły - Reklamacja towaru (2)

  • Rozliczenie zwrotne po uznaniu reklamacji

    Rozliczenie zwrotne po uznaniu reklamacji

    Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność wobec kupujących za wady sprzedawanego przez nich towaru. Wynika ona z kodeksowych przepisów o rękojmi. Jednak przedsiębiorcy, który uwzględni reklamację wadliwego towaru, przysługują roszczenia zwrotne wobec dostawców towaru.
  • Reklamacja towaru przy WDT

    W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, iż przy transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów konieczna jest wymiana dostarczonego towaru zawierającego wady na nowy niewadliwy. Taka czynność odbywa się w ramach reklamacji, kiedy to dostawca, na swój koszt wymienia towar na nowy pozbawiony wad i zgodny z umową. Podatnicy mają bardzo często problem z prawidłową kwalifikacją podatkową takiej czynności i często mylnie określają ją nową wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.