rejestr

Artykuły - Rejestr (123)

 • Rejestrem w przedsiębiorców działających na rynku artykułów rolno-spożywczych

  Rejestrem w przedsiębiorców działających na rynku artykułów rolno-spożywczych

  Ministerstwo Rolnictwa chce utworzyć system, w którym przez dziesięciolecia będą przechowywane informacje, kto sprzedał zgniłą marchewkę.
 • Ostatnie godziny na wpis do systemu BDO

  Ostatnie godziny na wpis do systemu BDO

  Obowiązek dotyczy większości firm wytwarzających odpady inne niż komunalne. Kara administracyjna od 5 tys. do nawet 1 mln zł.
 • Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

  Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

  Obowiązująca obecnie w przepisach ustawy o VAT procedura w zakresie wykreślania podmiotów z rejestru VAT ma służyć, zdaniem Ministerstwa Finansów, przede wszystkim ochronie uczciwych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Jednak podatnicy, którzy bez zawiadamiania ich o tym fakcie zostali wykreśleni z tego rejestru, uważają, że wykreślenie to powinno poprzedzać wydanie decyzji informującej ich o tym fakcie, która powoduje zapewnienie im udziału w postępowaniu podatkowym.
 • Mechanzim STIR - kto jest narażony?

  Mechanzim STIR - kto jest narażony?

  System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 r. to nowe narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyskał szeroki zakres nowych uprawnień, a instytucje finansowe, tj. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kolejne obowiązki. Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się wprowadzonej niedawno regulacji?
 • Przewóz towarów wrażliwych - jakie kary grożą przedsiębiorcom?

  Przewóz towarów wrażliwych - jakie kary grożą przedsiębiorcom?

  Od kwietnia 2018 roku przewoźnicy zostali obciążeni nowym obowiązkiem - zgłoszenia oraz aktualizacji informacji o przewożonych towarach w systemie SENT, czyli elektronicznym rejestrze zgłoszeń stworzonym specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
 • Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

  Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

  Ustawodawca od 1 stycznia 2017 r. zmienił w sposób istotny zasady rejestracji podmiotów w zakresie VAT. W art. 96 ust. 9 ustawy o VAT określił, iż naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika (pod pewnymi warunkami).
 • Jawny rejestr zdyscyplinuje alimenciarzy

  Jawny rejestr zdyscyplinuje alimenciarzy

  Od 1 lutego 2019 r. dane dłużników alimentacyjnych trafią do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Tak przewiduje projekt ustawy przyjęty przez rząd. Baza będzie w całości jawna i dostępna w sieci.
 • Ważny dla firm rejestr ruszy w połowie roku

  Ważny dla firm rejestr ruszy w połowie roku

  Nawet dobrze zarządzana firma, gdy rośnie stos opóźnionych lub niezapłaconych przez kontrahentów faktur, może stanąć przed problemem z płynnością i widmem bankructwa. Czym mniejsze przedsiębiorstwo, tym większe konsekwencje wywoływane przez zatory płatnicze. Od 2018 r. małe i średnie firmy będą lepiej chronione.
 • Już za 3 miesiące powstanie Centralny Rejestr Faktur

  Już za 3 miesiące powstanie Centralny Rejestr Faktur

  - Docelowo chcemy, aby informacje z plików JPK_VAT nie trafiały wyłącznie do Ministerstwa Finansów, lecz także - zwrotnie - do podatników, by mogli zmienić swoje rozliczenia - mówi Wojciech Śliż w rozmowie z DGP. Resort szykuje przyspieszenie raportowania, by każdy przedsiębiorca docelowo np. co trzy dni wysyłał swoje pliki z ewidencji.
 • Więzienie za wyłudzenie pieniędzy za wpisy do rejestru gospodarczego

  Więzienie za wyłudzenie pieniędzy za wpisy do rejestru gospodarczego

  Na dwa lata więzienia i 50 tys. zł grzywny skazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku mężczyznę oskarżonego o oszustwo wobec ponad 11,6 tys. osób, które zapłaciły mu łącznie ok. 1,2 mln zł za wpis do bazy danych o działalności gospodarczej. Wyrok jest prawomocny.