reforma emerytalna

Synonimy:
reforma emerytur,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Reforma emerytalna (588)

Filmy - Reforma emerytalna (28)

 • Nowa reforma emerytalna i likwidacja OFE

  System emerytalny znów się zmienia. Rząd kończy pracę nad pracowniczymi programami kapitałowymi, które mają wspierać oszczędzanie na starość i przyczynić się do szybszego rozwoju polskiej gospodarki. Nie jest to pierwsze podejście do tworzenia systemu kapitałowego, wcześnie było OFE.
 • Jesteśmy wyjątkowym krajem ze względu na emerytury i renty

  Wydatki na emerytury i renty odróżniają Polskę od innych państw naszego regionu Europy. W Polsce są one zdecydowanie wyższe. FOR przedstawiło najnowszy rachunek od państwa, zawierający wydatki publiczne w Polsce w 2015 r.w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wydatki wzrosły, wynoszą 20 tys. zł na mieszkańca. W wydatkach publicznych największe to te, które są przeznaczane na renty i emerytury. Od dość powszechnych wyobrażeń odbiegają wydatki na administrację publiczną. Z wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, że do rent i emerytur budżet państwa dopłaca obciążając każdego statystycznego mieszkańca kwotą 6 tys. zł rocznie. Na kolejnych miejscach jest edukacja i służba zdrowia. Po 2 tys. zł rocznie. W porównaniu do innych państw budżet państwa dopłaca więcej do emerytur i rent. - Dzieje się tak, choć w porównaniu do Czech czy Węgier nie jesteśmy starszym społeczeństwem - mówi Aleksander Łaszek z FOR.
 • S. Kluza: Całościowa reforma emerytalna wyzwaniem dla nowego rządu

  Deklaracje na temat inwestycji oraz polityki społecznej stanowiły pozytywne punkty exposé premier Beaty Szydło – uważa były minister finansów Stanisław Kluza. Za mało było jednak na temat całościowej reformy emerytalnej, a to będzie jedno z poważniejszych zadań nowych władz. W dzisiejszym systemie zdaniem Kluzy niedoceniany jest wysiłek wychowawczy rodziców. Z kolei przy ustalaniu wieku emerytalnego powinna być brana pod uwagę nie tylko długość życia, lecz także sytuacja na rynku pracy. – Akcent w exposé położono na dwóch obszarach: inwestycjach i sprawiedliwej polityce społecznej. To bardzo dobre spojrzenie, bo to nie tylko program rządu na jedną kadencję, ale perspektywa pokoleń, czyli pewnych równowag długookresowych, o które trzeba czasami zadbać wiele lat wcześniej. Dlatego całościowo oceniam, że to połączenie i gospodarki, i zbilansowanie tego troską o człowieka jest czymś wartościowym – mówi Stanisław Kluza, ekonomista, były minister finansów i były przewodniczący KNF.
 • Dariusz Filar: Zmiany w OFE są potrzebne

  ZUS jest jedynie mechanizmem przekazywania składek osób pracujących osobom na emeryturze, sam nie generuje żadnych zysków i nie ma kapitału – mówi prof. Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej przy Premierze. Dlatego, jego zdaniem Otwarte Fundusze Emerytalne, choć potrzebują zmian – nie powinny zostać zlikwidowane. Gruntownej reformy potrzebuje za to ZUS i system ubezpieczeń rolniczych.