rapid

Artykuły - Rapid (5)

 • Te pigułki z internetu mogą cię zabić!

  Te pigułki z internetu mogą cię zabić!

  Kupiłeś w internecie środek na odchudzanie o nazwie "Japan Rapid Weight Loss Diet Pills"? Niedobrze - to wyrzucone pieniądze. Amerykański nadzór nad żywnością i lekami (Food and Drug Administration) ostrzega, iż preparat zawiera rakotwórczy składnik, a dwa inne mogą prowadzić do zawału.
 • Plan połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

  Raport bieżący nr 47/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2008 z dnia 22.04.2008 r. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Grupy Żywiec S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (spółka przejmowana) wraz z załącznikami. Załączniki: Pli
 • Wykup obligacji własnych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A. informuje: W dniu 30.06.2003 r. Browary Żywiec S.A. wykupiły od spółki zależnej "Rapid Żywiec Trade" Sp. z o.o. 26 obligacji własnych o wartości nominalnej 500 tys.zł każda. Łączna wartość nominalna nie umorzonych obligacji wyemitowanych przez Browary Żywiec S.A. stanowi obecnie 8,64 % wartości kapitałów własnych emitenta.
 • Nabycie obligacji przez spółkę zależną

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A. informuje : W dniu 15.11. 2001 r. Rapid Żywiec TradeSp. z o.o., spółka zależna w Grupie Żywiec, nabyła 10 sztuk obligacji Browarów Żywiec S.A. o wartości nominalnej 500 000 zł każda. Spółka Rapid Żywiec Trade posiada łącznie 18 sztuk obligacji Żywca S.A.
 • Nabycie udziałów w PPHU Rapid sp. z o.o. przez spółkę zależną

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec SA informuje: Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ul. Browarna 88, będąca spółką zależną w 100% od Browarów Żywiec SA w dniu 28.09.br. zawarła umowę, na mocy której nabyła 600 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Rapid" sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Sprzętowa 4, która jest dystrybutorem produktów Grupy Żywiec. Transakcja zawarta została po uprzednim uzys