Przeznaczeni

Artykuły - Przeznaczeni (29)

 • PEM chce przeznaczyć cały zysk za 2014 r. na dywidendę

  Private Equity Managers, który właśnie rozpoczyna ofertę publiczną, chce przeznaczyć cały zysk na 2014 r na dywidendę - poinformował Cezary Smorszczewski, wiceprezes PEM.
 • Przeznaczenie zysku za rok 2013

  Raport bieżący nr 19/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2014 r., zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 12.896.529,98 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 98/100) złotyc
 • Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok.

  Rada Nadzorcza Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka", "Emitent") po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta co do przeznaczenia zysku za 2013 rok, w dniu 31. marca 2014 r podjęła uchwałę nr 2/03/2014, zgodnie z którą wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie zysku netto za 2013 rok w szacowanej kwocie 2.304.832,79 zł (słownie: dwa miliony trzysta cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i 79/100), wykazanego w raporcie Spółki za IV kwartał 2013 r. , w następujący spo
 • Od 1 listopada 2013 r. akcyza na gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych

  Z dniem 31 października 2013 r. przestanie obowiązywać zwolnienie z opodatkowania akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, unormowane w art. 163 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), ponieważ do tego dnia powinna nastąpić pełna implementacja przepisów unijnych w tym zakresie. Planowana nowelizacja ustawy związana jest z upływem przyznanego Polsce na mocy dyrektywy
 • Przeznaczenie zysku za 2012 r.

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r., zysk netto za rok 2012 w wysokości 2 870 164,96 złotych, zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
 • JSW przeznaczy 90,5 mln zł na nagrody dla pracowników

  JSW przeznaczy 90,5 mln zł na nagrody dla pracowników

  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przeznaczy 90,5 mln zł na nagrody dla pracowników. Zostaną one wypłacone do połowy lipca - dowiedziała się w poniedziałek PAP w spółce. W ubiegłym roku załoga JSW otrzymała do podziału 130 mln zł nagrody z zysku.
 • KGHM przeznaczy 6 mld zł na inwestycje rzeczowe

  KGHM przeznaczy 6 mld zł na inwestycje rzeczowe

  KGHM przeznaczy w ciągu najbliższych dwóch lat 6 miliardów złotych na inwestycje rzeczowe w Polsce. Budżet ten nie uwzględnia projektów zagranicznych. Największy z nich to prace nad uruchomieniem bogatego w miedź i inne surowce złoża Sierra Gorda w Chile. Wiceprezes koncernu zapowiada, że na razie KGHM nie planuje kolejnych przejęć.
 • Przeznaczenie zysku za 2011 r.

  Raport bieżący nr 22/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. (dalej nazywnymi Spółką) informuje, że zgodnie z uchwałą nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r. zysk za rok 2011 w kwocie 718 670,32 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.Krzysztof Urbanowicz - Prezes Zarządu
 • PZU chce przeznaczyć 6-7 mld zł na akwizycję

  PZU chce przeznaczyć 6-7 mld zł na akwizycję

  - PZU ocenia, że może przeznaczyć 6-7 mld zł na zbudowanie biznesu międzynarodowego. Dzięki współpracy z inwestorem finansowym na akwizycje może trafić w sumie nawet około 13 mld zł - poinformował w czwartek prezes spółki Andrzej Klesyk.
 • AC chce przeznaczyć cały zysk za 2011 rok na wypłatę dywidendy

  Firma AC zamierza przeznaczyć cały ubiegłoroczny zysk netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - poinformowała spółka w komunikacie.