przetwarzanie

Artykuły - Przetwarzanie (63)

 • MySpace, Facebook, NK i inni... Strach się bać?

  MySpace, Facebook, NK i inni... Strach się bać?

  Przy rejestrowaniu się na stronach portalu społecznościowego, serwisu aukcyjnego, na stronach urzędu czy podmiotu gospodarczego (np. w celu dokonania zakupów) wymagane jest podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Czy taki wymóg jest zgodny z prawem? Czy zawsze trzeba zgadzać się na przetwarzanie danych osobowych? Co to oznacza dla internauty?
 • Petrolinvest może wejść w przetwarzanie odpadów

  Spółka Petrolinvest chce znaleźć intratne pole do rozwoju, którym może stać się przetwarzanie odpadów na syntetyczne paliwo - dowiedział się "Parkiet".
 • Ochrona danych osobowych a obowiązki pracodawców

  Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na firmy szereg obowiązków. Odnoszą się one także do danych osobowych pracowników. Wiele firm zapomina o tym, że powierzenie księgowości zewnętrznej firmie, a co za tym idzie przekazanie jej danych osobowych pracowników wymaga zawarcia pisemnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Od pracowników nie można żądać innych danych niż te, które są wskazane w ustawie.
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz tekst Statutu jednolitego

  Raport bieżący nr 31/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 września 2010 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 14 września 2010 roku, na mocy którego Sąd zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców zmiany w Statucie Emitenta dokonane uchwałami
 • Intel i jego projekty - IDF 2010

  Intel i jego projekty - IDF 2010

  Bezpieczniejsze samochody, zaawansowane rozpoznawanie twarzy oraz rzeczywistość wzbogacona - to tylko niektóre z innowacyjnych projektów nad którymi pracują naukowcy zatrudnieni w firmie Intel.
 • Zarejestrowanie zamian w statucie spółki - tekst jednolity statutu

  Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 22 lipca 2010 roku, o dokonaniu rejestracji zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2010 roku oraz przyjęciu tekstu jednolitego statutu
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe I. Zarząd KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 402(1) i
 • GIODO o projekcie ustawy o CBA

  W projekcie ustawy o CBA nie ma wymogu uzyskania zgody sądu na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych szczególnie wrażliwych (m.in. o przynależności partyjnej, stanie zdrowia czy życiu seksualnym). O taki zapis zabiegał Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • Zmiany w Statucie SKOTAN S.A. dokonane przez ZWZ w dniu 30.06.2010

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości zestawienie zmian Statutu dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30.06.2010. Dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu Spółki: 1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 23.20.A 2.Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 23.20.B 3.Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD

Filmy - Przetwarzanie (1)

 • Polacy wciąż przetwarzają mało odpadów

  W Polsce wciąż bardzo niewielka część odpadów podlega recyklingowi. Aż 87 proc. odpadów trafia na wysypiska. To ponad dwukrotnie więcej niż wynosi unijna średnia, którą zawyżają przede wszystkim nowe kraje członkowskie. Świadomość ekologiczna i poziom recyklingu powoli jednak rosną, również przez obowiązujące w Polsce unijne wymogi. Komentuje Anna Nowakowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Stena Recycling.