przegląd rynku

Artykuły - Przegląd rynku (12)

 • Roczny przegląd rynku finansowego Open Finance

  Najważniejsze wydarzenia z rynków Banki centralne w USA, Japonii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i strefie euro obniżyły stopy procentowe do najniższych poziomów w historii Polska gospodarka jako jedyna w Unii Europejskiej odnotowała dodatnią dynamikę wzrostu PKB Największe banki spłaciły pożyczki zaciągnięte od amerykańskiego rządu. RYNEK WALUTOWY Polski ryne
 • Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego OF

  W minionym tygodniu aktywność inwestorów wyraźnie zmalała - za wyjątkiem piątkowej sesji - a towarzyszyły jej umiarkowane zmiany indeksów.
 • Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance

  Do wtorku trend wzrostowy złotego pozostał nie zakłócony. W kolejnych dniach tygodnia doszło jednak do osłabienia naszej waluty co łatwo powiązać z pogorszeniem sytuacji na warszawskiej giełdzie, które również był obserwowane od tego czasu.
 • Tygodniowy przegląd rynku finansowego OF

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW: Produkcja przemysłowa w Polsce spadła we wrześniu o 1,3 proc. (r/r) Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła we wrześniu o 2,5 proc. (r/r) PKB Wielkiej Brytanii spadł w III kwartale o 0,4 proc. (k/k)
 • Tygodniowy przegląd rynku finansowego OF

  W ostatnich dniach złoty tracił na wartości przede wszystkim za sprawą zwrotu na rynkach surowcowych, które w pewnym stopniu obrazują nastawienie inwestorów światowych do ryzyka. A wiadomo, że kiedy rośnie presja na bezpieczeństwo, złoty traci na wartości.
 • Tygodniowy przegląd rynku finansowego

  Początek tygodnia przyniósł kontynuację trendu spadkowego naszej waluty rozpoczętego kilka dni wcześniej. Tym razem złożyła się na to realizacja zysków na azjatyckich rynkach akcji i ogólnie rozumiana realizacja zysków na rynkach finansowych.
 • Tygodniowy przegląd rynków

  Tydzień na warszawskim parkiecie przyniósł inwestorom sporo emocji. Dla posiadaczy akcji były one zdecydowanie negatywne. Korekta ostatnich wzrostów należy już do jednej z najpoważniejszych od początku trwającej od połowy lutego fali wzrostów. Wszystko wskazuje na to, że nie skończy się ona tak łatwo i szybko, jak poprzednie. Być może będziemy jeszcze świadkami powrotu do zwyżek, ale raczej nie ma co liczyć na zbyt wielkie zyski we wrześniu.
 • Tygodniowy przegląd rynku finansowego

  Z pewnymi problemami, ale złoty umocnił się w skali tygodnia. Pomocne w tym okazały się oczywiście lokalne dane makroekonomiczne, które "zadziwiły Europę". Mowa oczywiście o wzroście sprzedaży detalicznej w lipcu i PKB w II kwartale.
 • Tygodniowy przegląd rynków

  W ubiegłym tygodniu wiele indeksów światowych giełd akcji weszło w krótkoterminowy trend boczny, ewentualnie dynamika zwyżek zaczęła wyraźnie zwalniać. WIG20, który obejmuje spółki znajdujące się w obszarze zainteresowania inwestorów zagranicznych wyraźnie też poddał się temu trendowi i obecnie granice trendu bocznego można tu wyznaczyć pomiędzy poziomami 2040 a 2160.
 • Tygodniowy przegląd rynków finansowych

  Ciekawym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była publikacja dwóch szczególnie obserwowanych wskaźników wyprzedzających koniunktury największej gospodarki świata, obliczanych przez Institute for Supply Management (ISM).