"Przegląd"

Artykuły - "Przegląd" (248)

 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego – zmiana okresu obowiązywania umowy

  Raport bieżący nr 13/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/2017 z dnia 20.07.2017 r. w przedmiocie modyfikacji uchwały dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania spółki za rok obrotowy 2017, o której Spółka informowała w raporcie nr 3/2017 z dnia 18.05.2017 r. Wcześniej u
 • Grupa Kofola - przegląd strategii: Koncentracja produkcji i nowe inwestycje

  Grupa Kofola aktualizuje długofalową strategię działalności w Polsce. W ramach wprowadzanych zmian nastąpi koncentracja produkcji w nowoczesnym zakładzie w Kutnie, w którym planowane są dalsze inwestycje. Kolejnym przedsięwzięciem, w zakresie aktualizacji strategii Grupy Kofola na polskim rynku, jest przejęcie spółki Premium Rosa, specjalizującej się w produktach wytwarzanych z owoców i roślin leczniczych według tradycyjnych receptur.
 • Przegląd opcji strategicznych – podpisanie umowy na doradztwo w zakresie pozyskania inwestorów

  Raport bieżący nr 16/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka” lub "Emitent”) informuje, iż w ramach przeglądu opcji strategicznych, podpisał w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2017r. z Saski Partners sp. z o.o. sp. k. (dalej: "Doradca”) umowę na doradztwo w zakresie pozyskania inwestorów. Doradca na podstawie umowy będzie mógł dys
 • Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A. za 2018 r.

  Raport bieżący nr 24/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie uprawnień wynikających ze Statutu OPTeam S.A. powzięła w dniu 10.07.2017 r. uchwałę dotyczącą wyboru spółki: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisanej na listę Krajowej Rady Bi
 • Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

  Raport bieżący nr 15/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, w dniu 5 lipca 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą: ul. Inflancka 4A
 • Wybór podmiotu do przeprowadzenia przeglądu /badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej LIBET S.A.

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd LIBET S.A. ("Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czło
 • Wybór podmiotu do przeprowadzenia przeglądu /badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej LIBET S.A.

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd LIBET S.A. ("Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czło
 • Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego, a także badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

  Raport bieżący nr 15/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA. Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego, a także badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Spółka Akcyjna "Ampli" w upadłości układowej informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r
 • Przegląd opcji strategicznych dla Spółki

  Raport bieżący nr 13/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka” lub "Emitent”) informuje, że mając na względzie potencjał rynku przetwarzania odpadów i jego perspektywy podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad przeglądem opcji strategicznych dla Spółki. Na obecnym etapie będą rozważane wszelkie opcje m.in. poszukiwanie inwestora dla spółki, pozostanie jej w obecnej strukturze właścicielskiej, połączenie się
 • Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

  Raport bieżący nr 14/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2017 rok jest HLB M2 spółka z ograniczona odpowiedzialnością Audit PIE Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 41 lok. 27, wpisana na listę podmiotów uprawnio