przechowywać

Artykuły - Przechowywać (33)

 • Przechowywanie dokumentów nie tylko w chmurze: self storage dla firm

  Przechowywanie dokumentów nie tylko w chmurze: self storage dla firm

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, każdy przedsiębiorca w Polsce ma prawo przechowywać dokumentację firmową w postaci elektronicznej. Dlaczego więc tradycyjne przechowywanie dokumentów nadal znajduje więcej zwolenników niż - wydawałoby się, że zdecydowanie wygodniejszy - komputer?
 • 3 rady, jak przechowywać pokarm

  3 rady, jak przechowywać pokarm

  Ile czasu może stać w lodówce i poza nią pokarm matki? Sprawdź, jeśli nie wiesz.
 • Bezpieczeństwo danych w poselskich iPadach

  Służbowe tablety, z których korzystają posłowie, to urządzenia bezpieczne - mówią eksperci. Każdy poseł powinien jednak dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo danych, a informacji poufnych w ogóle nie należy przechowywać w tego typu urządzeniu.
 • Resort pracy chce 50 lat przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej zamiast papierowej

  Resort pracy chce 50 lat przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej zamiast papierowej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad wprowadzeniem możliwości elektronicznego sposobu przechowywania dokumentów pracowniczych. Przedsiębiorcy od długiego czasu narzekają na uciążliwy i kosztowny obowiązek przechowywania dokumentacji płacowej i pracowniczej w formie papierowej. Wciąż nie jest jasne, kiedy oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany wejdą w życie.
 • Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej

  Drukowanie, przesyłanie kontrahentom, a następnie przechowywanie kopii tysięcy wystawionych faktur VAT w postaci papierowej obciąża przedsiębiorców dodatkowymi kosztami oraz powoduje problemy logistyczne wynikające z konieczności fizycznego magazynowania znacznej ilości dokumentów. Ostatnio jednak zarówno sądy administracyjne, jak i organy podatkowe pozwalają podatnikom na drukowanie jedynie oryginału faktury przeznaczonego dla kontrahenta i przechowywanie jej kopii wyłącznie w systemie księgowym umożliwiającym dokonanie wydruku na żądanie.
 • Księgi podatkowe i faktury trzymaj przez co najmniej pięć lat

  Księgi podatkowe i faktury trzymaj przez co najmniej pięć lat

  Fiskus ma pięć lat na sprawdzenie prawidłowości dokonanych przez podatników rozliczeń. Przez taki czas należy przechowywać księgi podatkowe i inne dokumenty np. faktury VAT i rachunki, które stanowiły podstawę dokonanych zapisów księgowych. Okres ten może się wydłużyć np. gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
 • SLD chce, by rodziny mogły trzymać prochy swoich bliskich w domu

  SLD chce zmienić ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych tak, aby rodziny mogły przechowywać urny z prochami bliskich w domach oraz by można było rozsypywać prochy w wydzielonych miejscach. Kluby, poza RP, podchodzą do propozycji Sojuszu z dystansem.
 • Zasady wystawiania, przechowywania i korygowania e-faktur

  U podatników VAT podstawowym dokumentem służącym do udokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu jest faktura VAT. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek wystawiania faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży towarów lub usług dotyczy tzw. czynnych podatników tego podatku. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać w szczególności datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę VAT, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Przepisy o VAT przewidują dwie formy faktur: papierową i elektroniczną.
 • Opłata za przechowywanie towaru nielegalna!

  Opłata za przechowywanie towaru nielegalna!

  - Opłata minimalna za przechowywanie towarów wwiezionych na obszar celny UE z naruszeniem przepisów i zajętych przez urząd celny do czasu rozstrzygnięcia o ich losie jest niezgodna z konstytucją - orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
 • Masowy odwrót Polaków od ziemniaka

  Masowy odwrót Polaków od ziemniaka

  Kupują za dużo, nie wiedzą jak przechowywać, nie zauważają gdy gniją. To najczęstsze przyczyny wyrzucania przez Polaków owoców i warzyw. Wg najnowszych badań Federacji Polskich Banków Żywności, przygotowanych z okazji Światowego Dnia Żywności, warzywa i owoce są jednym z 5 najczęściej wyrzucanych produktów. Dane Eurostatu sytuują Polskę na 5 pozycji Państw marnujących najwięcej jedzenia. Rocznie marnujemy ok. 9 mln ton żywności!