prymus

Synonimy:
brak
Inne znaczenia:
Prymus (Film (1958)[Teacher's Pet] Reż.George Seaton) ,

Artykuły - Prymus (32)

 • Polska jako prymus w NATO zostanie wyłączona z karnych ceł USA na stal?

  Polska jako prymus w NATO zostanie wyłączona z karnych ceł USA na stal?

  - Polska może zostać wyłączona z amerykańskich ceł na stal i aluminium, bo należy do krajów, które wydają najwięcej na obronę w ramach NATO - usłyszała od rzecznika Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali EUROFER Christiana Lusignana korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. W czwartek amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie 25-procentowych ceł na stal i 10-procentowych na aluminium.
 • "Buzek to prymus klasy Europa"

  Politykiem kompromisu, uosobieniem uprzejmości i dobrych manier nazywa francuski dziennik "Liberation" Jerzego Buzka, polskiego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Portret polityka gazeta tytułuje: "Prymus klasy Europa".
 • Uszczegółowienie raportu bieżącego 51/2008

  Raport bieżący nr 52/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hygienika SA w Lublińcu w nawiązaniu do raportu bieżącego 51/2008 informuje, że w dniu 30.10.2008 r. zawarł umowę agencyjną z firmą Prymus Sp. z o.o. na wyłączne reprezentowanie i sprzedaż produktów Hygieniki na rynkach: Indie, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia. Firmę Hygienika SA i firmę Prymus Sp. z o.o. łączy osoba Krzysztofa Moski, który jest akcjonariuszem Hygieniki i
 • Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Wspólników Prymus Sp. z o.o. uchwały o umorzeniu udziałów należących do Lubawa S.A.

  Raport bieżący nr 13/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Prymus Sp. z o.o. podjęło uchwałę o umorzeniu 200 udziałów Spółki Prymus o wartości nominalnej 500 zł. każdy należących do Lubawa S.A. Umorzenie 200 udziałów stanowiących 50 % udziału w Spółce Prymus następuje za zgoda Lubawy S.A. Spółka nabyła udziały na przełomie lat 2005-2006 za ł
 • nabycie akcji Novity S.A.

  Raport bieżący nr 8/Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji "NOVITA" S.A. została poinformowana, że Pan Krzysztof Moska, po dokonaniu w trakcie trwania sesji giełdowych na GPW w Warszawie,w dniach 28.12.2007 r. i 02 .01.08 r. zakupów akcji, w ilościach odpowiednio 25.092 szt. i 2.036 szt.,przekroczył wraz z firmą zależną "Prymus" Sp. z o.o. próg 16% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Obecnie Pan Krzysztof Moska p
 • Informacja od Akcjonariusza

  Raport bieżący nr 84/2007Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Hygienika S.A. w Markach zawiadamia, że otrzymał informację od Pana Krzysztofa Moski następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1,2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz. U. z 2005r. nr 184 poz. 1539) informuję, iż na skutek podwyższenia
 • ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. - znaczącą umowa

  Raport bieżący nr 67/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz.1744) informuje, iż w dniu 4 października 2007 obroty z Firmą PRYMUS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ulica Toruńs
 • ZTS "Ząbkowice_ERG" S.A. - Zmiana warunków istotnej umowy

  Raport bieżący nr 66/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-ERG" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tzn. 28 września 2007 r. otrzymał, podpisany przez BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411) ul. Chemików 7, Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie dostaw z dnia 19 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 datowany jest na dzień 12 czerwca 2007 r. Emitent informu
 • Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

  Raport bieżący nr 56/2007Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd HYGIENIKA S.A. informuje, że dnia 13 sierpnia 2007 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Krzysztofa Moski o zakupie akcji Hygienika S.A. o następującej treści: "Informuję, iż w trakcie trwania sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 09 sierpnia 2007r. zakupiłem akcje Hygienika SA z siedzibą w 05-270 Marki, ul. Okólna 45, prze
 • Zmiana stanu posiadania akcji emitenta

  Raport bieżący nr 73/2007Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2007 r. otrzymał od akcjonariusza Pana Krzysztofa Moska informacj