Biznes - pruszków

Synonimy:
Pruszkowie,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Pruszków (32)

 • Motoryzacyjny gigant rozbudowuje fabrykę w Pruszkowie

  Pruszków stanie się polskim zagłębiem przemysłu motoryzacyjnego? To możliwe. Już teraz produkowane są tam elementy wyposażenia, które są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, Land Rover. Obecnie działająca tam fabryka Kongsberg Automotive powiększyła się o nową część o powierzchni 2500 m kw. To oznacza też wzrost zatrudnienia.
 • ET Logistik zostaje na dłużej w parku MLP Pruszków

  Firma logistyczna przedłużyła najem blisko 4 tys. m kw. w parku logistycznym MLP Pruszków I należącym do MLP Group, wiodącego dewelopera powierzchni magazynowych.
 • Sprzedaż nieruchomości w Pruszkowie

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TUP S.A. informuje, że TUP Property S.A. (sprzedająca) zawarła w dniu 25 maja 2012r. z Sirscrap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej i Promyka. Nieruchomość ta przeznaczona jest na cele logistyczne i magazynowe. Powierzchnia sprzedanej nieruchomości wynosi 2,3 ha. Cena sprzedaży wynosi 5
 • Otwarcie biura franczyzowego działającego pod marką Urlopy.pl w Pruszkowie

  Zarząd Urlopy.pl S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym roku zostało otwarte biuro podróży Urlopy.pl w Pruszkowie przy ulicy Sienkiewicza 3. Franczyzowe biuro podróży działać będzie pod marką Urlopy.pl. W chwili obecnej funkcjonuje 22 stacjonarnych biur podróży spółki Urlopy.pl S.A. Powstanie w/w biura jest związane z realizacją strategii Emitenta, o której mowa w punkcie 5.12 Dokumentu informacyjnego polegającej na rozbudowie nowoczesnej sieci sprzedaży oraz przejmowaniu innych podmiotów
 • MLP Group odkłada ofertę akcji

  MLP Group, deweloper powierzchni magazynowo-przemysłowych, odkłada ofertę akcji - powiedział członek zarządu Radosław T. Krochta.
 • Złożenie wniosku o wydanie pozowolenia na budowę laboratorium naukowo-produkcyjnego

  Zarząd EUROIMPLANT S.A informuje, że w dniu 11.10.2010 do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę obiektu: laboratorium naukowo-produkcyjnego z odpowiednim zapleczem biurowo-magazynowym w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn, działka projektowa nr 404. Jest to niezbędne działanie na potrzeby projektu unijnego PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działanie 4.4., UDA-POIG.04.04.00-14-030/09-00. Budowa laborato
 • Pierwsze łopaty na najbliższym Warszawy odcinku A2

  Budowa najbliższego Warszawie, 7-kilometrowego odcinka autostrady A2, rozpoczęła się w środę w Pruszkowie. Cała autostrada od granicy z Niemcami do Warszawy ma być gotowa przed Euro 2012. Wykonawca odcinka - Budimex planuje zakończenie jego budowy 15 maja 2012.
 • Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad

  Raport bieżący nr 9/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE Zarząd spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (dalej: "Spółka"), dzi
 • Umowa z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

  Zarząd Emitenta Security System Integration S.A. informuje, iż w dniu 25.05.2010 r. wpłynęła do siedziby spółki podpisana umowa z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie na rozbudowę systemu okablowania strukturalnego i instalacji teletechnicznych w zakresie dostawy i montażu urządzeń na obiekcie KP PSP przy ul. Staszica w Pruszkowie, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2010. Wartość umowy za wykonanie zakresu ww. prac wynosi 217.000,00 zł brutto.
 • Otrzymanie aneksu do umowy zastawu rejestrowego

  Raport bieżący nr 24/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka"), w dniu wczorajszym otrzymała podpisany aneks do umowy zastawu rejestrowego (o zawarciu umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 31/2008 z dnia 22 października 2008 roku) zawarty pomiędzy spółką zależną LATTERIA T