projekty badawczo-rozwojowe

Artykuły - Projekty badawczo-rozwojowe (36)

 • Uruchomienie kluczowego projektu badawczo-rozwojowego w ArcelorMittal Poland S.A.

  Raport bieżący nr 34/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2017 roku, Spółka otrzymała pismo z ArcelorMittal Poland S.A. informujące o rozpoczęciu projektu badawczo-rozwojowego. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 21 listopada 2017 r. spółka ArcelorMittal Poland S.A. podpisała Umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoj
 • Zawarcie z NCBiR umowy dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

  Raport bieżący nr 33/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 12/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 roku Emitent zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR”) umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu Emitenta pt. "Lekkie ortotropowe konstrukcje płaszczy stalowych silosów płaskodennych gwarantujące stabilność termiczną
 • Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

  Raport bieżący nr 226/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ALCHEMIA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 r. spółka zależna Emitenta – Huta Bankowa Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (dalej jako: NCBiR), umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod nazwą: "Automatyczna linia kontrolno-badawcza pi
 • Zawarcie umowy z NCBiR dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

  Raport bieżący nr 35/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie informacji nt. dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 października 2017 r. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu Spółki w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm, wspó
 • Zawarcie przez spółki zależne umów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie informacji nt. rekomendowania dofinansowania czterech projektów badawczo-rozwojowych rozwijanych przez spółki zależne, Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 września 2017 roku spółki zależne od Emitenta tj. MarMar Investment sp. z o.o. (MarMar) oraz Carocelle S.A. (Carocelle) zawarły z
 • Pylon S.A. - zakup nieruchomości związku z realizcją projektu Badawczo-Rozwojowego

  Raport bieżący nr 17/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Emitenta informuje że w dniu dzisiejszym (02 sierpnia 2017 roku) dokonał zakupu nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w gminie Zambrów w związku z realizacją projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
 • Informacja nt. dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego.

  Raport bieżący nr 22/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 r. powziął informację o zakończeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm, finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Ro
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego

  Raport bieżący nr 24/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11 /2017 opublikowanego systemem ESPI w dniu 20 marca 2017 r. Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Realizacja badań przemysłowych oraz przeprowadzenie prac rozwojowych w
 • Informacja nt. rekomendowania dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych

  Raport bieżący nr 9/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Emitent oraz dwie spółki zależne Emitenta tj. MarMar Investment sp. z o.o. (MarMar) oraz Carocelle Spółka Akcyjna (Carocelle) powzięły informację o zakończeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) oceny formalno-