prof. Marek Wierzbowski

Artykuły - Prof. Marek Wierzbowski (5)

 • Ekspert: Polski rynek usług finansowych - nie w pełni pod nadzorem KNF

  Mimo że coraz więcej instytucji finansowych jest objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, nadal są takie, które mu nie podlegają.- powiedział Marcin Marczuk, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni.
 • Betacom SA - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom SA

  Raport bieżący nr 15/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy u
 • Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Spółki Premium Food Restaurants S.A. informuje, iż z dniem 16 lutego 2010 roku wygasła umowa na pełnienie przez kancelarię: Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska, funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect na rzecz Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie o
 • Konsorcjum Stali ustaliło cenę

  Konsorcjum Stali SA ustaliło cenę emisyjną akcji, na które zapisy ruszą we wtorek, na 65 złotych za sztukę, czyli na maksymalnym poziomie z widełek 50-65 złotych, podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
 • Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Emitenta.

  Raport bieżący nr 102/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących emitentów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 101/2007 z dnia 30 października br., Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent, Spółki) podaje informacje dotyczące Pana prof. Marka

Filmy - Prof. Marek Wierzbowski (1)

 • Prof. M. Wierzbowski: Słaby rok dla GPW w Warszawie

  Zarówno dla inwestorów, jak i dla samej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie był to łatwy rok – ocenia wiceprezes Rady Giełdy prof. Marek Wierzbowski. Słabe zachowanie rynku wynika m.in. z marginalizacji roli OFE, awersji inwestorów indywidualnych do ryzyka oraz czynników politycznych. Indeks WIG20 stracił w tym czasie blisko 20 procent, a sama giełda musi sprostać rosnącej konkurencji ze strony innych operatorów obrotu. Skutkuje to spadkiem obrotów sesyjnych, które dziś są o 10 proc. niższe niż przed rokiem i o niemal 20 proc. niż dwa lata temu. – Nie był to rok łatwy i wiąże się to z kilkoma faktami. Pierwszy to odejście OFE, które spowodowało zmniejszony popyt na giełdzie, znaczne inwestycje funduszy inwestycyjnych za granicą oraz nastawienie inwestorów indywidualnych, którzy nadal trzymają znaczną ilość swoich oszczędności w bankach – mówi prof. Marek Wierzbowski, wiceprezes Rady Giełdy. Z powodu reformy systemu emerytalnego liczba uczestników OFE skurczyła się z blisko 16,7 mln do niespełna 2,6 mln osób. W związku z tym wpływy do firm działających w ramach II filara są znacznie mniejsze. Dla Polaków wciąż najpopularniejszą formę oszczędzania są depozyty bankowe. Według danych spółki Analizy Online na lokatach bieżących i terminowych złożone było ponad 600 mld złotych, co stanowiło ponad 55 proc. ogółu posiadanych oszczędności.