prawo użytkowania wieczystego

Artykuły - Prawo użytkowania wieczystego (237)

 • Dlaczego obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego są złe?

  Dlaczego obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego są złe?

  Coraz częściej słyszy się o wadliwości obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Krytyka płynie zarówno ze strony praktyków, jak i teoretyków prawa. Dlaczego akty te są złe? Jakie błędy popełnia się przy ich uchwalaniu?
 • Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

  Raport bieżący nr 5/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do RB 42/2017 z dnia 28.07.2017 r., RB 51/2017 z dnia 15.09.2017 r., RB 55/2017 z dnia 29.09.2017 r., RB 57/2017 z dnia 13.10.2017 r., RB 5/2018 z dnia 30.01.2018 r., RB 13/2018 z dnia 08.05.2018 r., RB 32/2018 z dnia 11.10.2018, RB 34/2018 z dnia 28.12.2018 r. oraz RB 2/2019 z dnia 21.01.2019 r. Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Sprzedający") informuje, że w dniu
 • Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz Porozumienia

  Raport bieżący nr 2/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do RB 42/2017 z dnia 28.07.2017 r., RB 51/2017 z dnia 15.09.2017 r., RB 55/2017 z dnia 29.09.2017 r., RB 57/2017 z dnia 13.10.2017 r., RB 5/2018 z dnia 30.01.2018 r., RB 13/2018 z dnia 08.05.2018 r., RB 32/2018 z dnia 11.10.2018 oraz RB 34/2018 z dnia 28.12.2018 r. Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Sprzedający") informuje, że Sprzedający i AP Romanowicza Sp. z o.o.
 • Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

  Raport bieżący nr 34/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do RB 42/2017 z dnia 28.07.2017 r., RB 51/2017 z dnia 15.09.2017 r., RB 55/2017 z dnia 29.09.2017 r., RB 57/2017 z dnia 13.10.2017 r., RB 5/2018 z dnia 30.01.2018 r., RB 13/2018 z dnia 08.05.2018 r. oraz RB 32/2018 z dnia 11.10.2018 Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Sprzedający") informuje, że Sprzedający i AP Romanowicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Ku
 • Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków.

  Raport bieżący nr 22/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent”, "Starhedge z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 grudnia 2018 r. w kancelarii Notarialnej została podpisana Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków na rzecz spółki zależnej Emitenta (Fabryka Ossera). Fabryka Ossera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to sp
 • Senat za nowelą ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

  Senat za nowelą ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

  Senat poparł wczoraj nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - w prawo własności tych gruntów.
 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

  Raport bieżący nr 28/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 08.06.2017 r. informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum Sp. k. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupująca) zawarła w dniu 07.12.2018 r. umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego (Umowa Przyrzeczona) nieruchomości gruntowy
 • Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

  Raport bieżący nr 41/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki CPD S.A. ("Emitent”) informuje, że spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane "Spółki Sprzedające”) 15 listopada 2018 roku zawarły przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wi
 • Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

  Raport bieżący nr 32/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do RB 42/2017 z dnia 28.07.2017 r., RB 51/2017 z dnia 15.09.2017 r., RB 55/2017 z dnia 29.09.2017 r., RB 57/2017 z dnia 13.10.2017 r., RB 5/2018 z dnia 30.01.2018 r. oraz RB 13/2018 z dnia 08.05.2018 r. Zarząd KCI S.A. _"Spółka"_ informuje, że Spółka ("Sprzedający”) i AP Romanowicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący”) podpisały w dniu 11.10.2018 r.
 • Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie przy ul. ul. Posag 7 Panien

  Raport bieżący nr 75/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 66/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien o łącznej powierzchni 40.617 m2 w Warszawie ("Nieruchomość”), Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2018 r. s