prawo handlowe

Artykuły - Prawo handlowe (4)

Filmy - Prawo handlowe (1)

  • Zmiany w dziedziczeniu firm dotyczące spółek prawa handlowego

    Planowana nowelizacja ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przewiduje także zmiany dotyczące kwestii sukcesyjnych w spółkach prawa handlowego. Planowana zmiana ma umożliwić ustanowienie przedstawiciela do wykonywania praw w spółce handlowej po śmierci wspólnika, co ma na celu uchronienie spółek przed rozwiązaniem z chwilą śmierci wspólnika (w szczególności dotyczy to spółek osobowych, posiadających dwóch wspólników), a także minimalizowanie ryzyka powstania kryzysu decyzyjnego w spółce w trakcie trwania postępowania spadkowego.