prawa pracownicze

Artykuły - Prawa pracownicze (6)

 • Ustalanie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  Ustalanie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  W okresie wypowiedzenia pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy. W tym czasie, mimo niewykonywania pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Metodyka jego wyliczania oparta jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.
 • Nagłe odejście z pracy z winy pracodawcy

  Nagłe odejście z pracy z winy pracodawcy

  Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę kojarzy się na ogół ze zwolnieniem dyscyplinarnym dokonanym przez pracodawcę. Jednak pracownik również ma możliwość "karnego" rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji gdy pracodawca poważnie naruszył swoje obowiązki względem zatrudnionego. Mimo że nagłe rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika może postawić pracodawcę w trudnej kadrowo sytuacji, ma on jedynie prawo do zażądania od niego odszkodowania.
 • ​Prawa pracownicze w II Rzeczpospolitej

  Władze II Rzeczypospolitej dążyły do pełnego upodmiotowienia wszystkich mieszkańców kraju i związania ich z młodą państwowością polską. Służyły temu ustawy socjalne przyjmowane przez rząd i Sejm Ustawodawczy.
 • Sędzia pozwał... sąd

  Częstochowski sędzia twierdzi, że jego przełożeni łamią prawa pracownicze. Wystąpił o odszkodowanie... do sądu. "Dziennik Zachodni" podkreśla: to precedensowa sprawa w Polsce.
 • Nowy bat na pracodawców

  Nowy bat na pracodawców

  Szykuje się nowy bat na pracodawców łamiących prawa pracownicze. Obecnie pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi należnej pensji, może spodziewać się mandatu w wysokości 1 000 zł . Jednak rząd wypowiada wojnę pracowniczemu wyzyskowi.
 • Sankcje będą surowe

  W Sejmie odbyły się pierwsze czytania projektów zmian w kodeksie pracy oraz kodeksie wykroczeń. Projekty zgłosiły kluby Unii Pracy i SdPl. Proponowane zmiany dotyczą zaostrzenia sankcji w stosunku do pracodawców łamiących prawa pracownicze ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń dotyczących wynagrodzenia za pracę.