pranie pieniędzy

Artykuły - Pranie pieniędzy (52)

Filmy - Pranie pieniędzy (2)

  • Nowe kary dla menedżerów mogą wynieść nawet 1 mln zł

    Wprowadzenie zmian do obowiązującej od niespełna dwóch lat ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest rezultatem rozpoczęcia przez KE procedury przeciwko Polsce w związku z niepełną implementacją Dyrektywy AML IV. Nowelizacja ma więc na celu dostosowanie obowiązującej ustawy do przepisów unijnych, w szczególności poprzez: wprowadzenie przepisów gwarantujących spełnienie wymogu kompetencji i reputacji przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach oraz rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które może być nakładana kara pieniężna.
  • Czy pranie pieniędzy powszechnieje?

    Ponad 200 postępowań, 65 aktów oskarżenia i ponad 15 miliardów złotych, które ma podejrzane pochodzenie – to dane pokazujące jak wygląda w Polsce problem prania brudnych pieniędzy. Niestety, jak wynika z najnowszego raportu „Pranie pieniędzy” skala tego zjawiska wciąż rośnie. (STORYFUL/x-news) UWAGA! Ze względu na przepisy licencyjne materiał dostępny tylko na terytorium Polski.