Biznes - praktyka

Artykuły - Praktyka (388)

 • UOKiK: Bank Millennium mógł stosować nieuczciwą praktykę rynkową

  UOKiK: Bank Millennium mógł stosować nieuczciwą praktykę rynkową

  Dodawanie przez Bank Millennium do kart płatniczych płatnej usługi "Pakiet bezpieczeństwa" mogło być nieuczciwą praktyką rynkową, bo klienci nie mieli wyboru - o takim swoim ustaleniu poinformował w czwartek w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Plan Morawieckiego: Polska ma zbyt niski poziom inwestycji

  Plan Morawieckiego: Polska ma zbyt niski poziom inwestycji

  Polska ma zbyt niski poziom inwestycji, zarówno na tle regionu, jak i krajów które dogoniły pod względem poziomu życia państwa rozwinięte (patrz również: Raport FOR "Następne 25 lat"). Wicepremier Morawiecki słusznie zwraca uwagę na potrzebę inwestycji i dalszej budowy kapitału krajowego, zamiast konsumpcji finansowanej długiem, w szczególności zagranicznym. Niestety rząd w ramach programu "Rodzina 500+" planuje właśnie napędzać konsumpcję zwiększając zadłużenie.
 • PETROLINVEST Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PETROLINVEST Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Spółka nie stosuje powyższej zasady.Ze względu na stanowisko Sp
 • Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Spółka nie stosuje powyższej zasady.Emitent nie stosuje pod
 • BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,Spółka nie stosuje powyższe
 • Informacja o niestosowaniu przez spółkę ENERGA SA niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

  W związku z wejściem w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”) stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Zarząd spółki ENERGA SA („Spółka”, „ENERGA”) informuje, że przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego określonych w w/w dokumencie z wyłączeniem: - Zasady szczegółowej I.Z.1.16 oraz IV.Z.2 dot. transmisji obrad walnego zgromadzenia – Obecne pos
 • Dobre Praktyki 2016

  PROJPRZEM S.A. informuje, że w związku ze zmianami w organach spółki, raport ze szczegółową informacją o zakresie przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego 2016 zostanie przekazany najpóźniej do dnia 15 stycznia 2016 r.Osoby reprezentujące spółkę:Marcin Lewandowski - Członek ZarząduDariusz Gugała - Prokurent
 • Stalprofil Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stalprofil Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Nie ma za
 • Dobre Praktyki

  Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej „Mennica” lub „Emitent”), w związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (Uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r., oświadcza, że doceniając ich znaczenie oraz rolę, jaką zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dokłada wszelki
 • Netia Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Netia Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Spółka nie stosuje powyższej zasady.W Netii obecnie nie istnieje forma