Biznes - pragnie

Artykuły - Pragnie (162)

 • Oświadczenie Zarządu

  Zarząd Spółki GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sapieżyńskiej 10 pragnie poinformować Akcjonariuszy Spółki,iż w związku z pojawieniem się nowego Inwestora w akcjonariacie Spółki Pana Przemysława Czerneckiego Spółka liczy na niezbędne finansowanie umożliwiające prowadzenie działalności operacyjnej w tym realizację podpisanych kontraktów. Wkrótce przy pomocy nowego Inwestora zostanie opublikowany raport roczny za 2013 rok oraz zostanie zawarta umowa z animatorem rynku aby umożliwić
 • Raport Bieżący - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013

  Zarząd Jantar Development S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok. Zgodnie z raportem bieżącym nr 17/2014 opublikowanym w dniu 14 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany terminu przekazania raportu rocznego, termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został wyznaczony na dzień 20 czerwca 2014 r. Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 rok określona zostaje na dzień 27 czerwca 2014 roku.
 • Raport Bieżący - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013

  Zarząd Jantar Development S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok. Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2014 opublikowanym w dniu 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany terminu przekazania raportu rocznego, termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został wyznaczony na dzień 17 czerwca 2014 r. Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 rok określona zostaje na dzień 20 czerwca 2014 roku.
 • Raport Bieżący - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013

  Zarząd Jantar Development S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok. Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2014 opublikowanym w dniu 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany terminu przekazania raportu rocznego, termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został wyznaczony na dzień 13 czerwca 2014 r. Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 rok określona zostaje na dzień 17 czerwca 2014 roku. P
 • Dodatkowa informacja dotycząca proponowanego kapitału docelowego.

  Raport bieżący nr 23/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd LSI Software SA pragnie poinformować o celu potencjalnych emisji akcji w formie kapitału docelowego zgodnie z wnioskiem akcjonariusza z dnia 2 czerwca 2014 roku (raport bieżący nr 22/2014 z dnia 3 czerwca 2014r.). Jedynym celem ewentualnego wykorzystania wyemitowanych w ten sposób akcji są akwizycje, nad którymi spółka obecnie pracuje. Obydwie transakcj
 • Rezygnacja Członka Zarządu spółki Motoricus S.A.

  Zarząd Motoricus S.A. (?Spółka?) niniejszym pragnie poinformować o zmianie składu osobowego Zarządu Spółki. W dniu 3 czerwca 2014 r. do Spółki wpłynęło pismo Pana Andrzeja Wojno zawierające rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu w spółce Motoricus S.A. Obecnie członkami Zarządu spółki Motoricus S.A. pozostają Pan Witold Gazda oraz Pani Katarzyna Górska. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
 • Raport Bieżący - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013

  Zarząd Jantar Development S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok. Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2014 opublikowanym w dniu 31 stycznia 2014 r. pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2013 rok wyznaczony był na dzień 4 czerwca 2014 r. Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 rok określona zostaje na dzień 13 czerwca 2014 roku. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresow
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

  Zarząd Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka") niniejszym pragnie poinformować, iż raporty okresowe Spółki w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: 1. Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - w dniu 15.05.2014 roku, 2. Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - w dniu 15.05.2014 roku, 3. Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - w dniu 15.05.2014 roku, 4. Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - w dn
 • Uzupełnienie raportu nr 25/2014

  Zarząd spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") pragnie przekazać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Wskazane informacje zostały przedstawione w załączonym pliku PDF. Niniejszy raport stanowi uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku dotyczącego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
 • Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

  Zarząd Kleba Invest S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować , iż raporty okresowe Spółki w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: (1) Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - w dniu 15 maja 2014 roku, (2) Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - w dniu 14 sierpnia 2014 roku, (3) Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - w dniu 14 listopada 2014 roku. Raport roczny Spółki za rok 2013 zostanie opublikowany