Nowe Technologie - pracy

Artykuły - Pracy (1)

  • Internet a kultura pracy

    Internet a kultura pracy

    Z opublikowanego przez Cisco raportu wynika, że dla młodych pracowników najważniejsze w pracy są: swoboda korzystania z socomediów, urządzeń mobilnych oraz internetu. Preferencje te mogą w dużym stopniu wpływać na wybór miejsca pracy i być często ważniejsze niż wysokość zarobków.