pożytek

Artykuły - Pożytek (9)

 • Mięśniaki, ogry i spółka: Cienie i blaski zawodu ochroniarza

  Mięśniaki, ogry i spółka: Cienie i blaski zawodu ochroniarza

  Na swojej drodze spotkał go chyba każdy z nas. Jest wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Na meczu, w klubie, dyskotece, koncercie, czy festiwalu. Pracuje po to, byśmy czuli się bezpieczniej, lecz jego praca często bywa niedoceniana. O ciężkiej i niewdzięcznej pracy ochroniarza rozmawiamy z facetem, który tę robotę wykonuje od półtorej dekady.
 • Darowizny na cele pożytku publicznego

  W ramach ulgi na darowizny podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania m.in. darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz określonych organizacji polskich lub równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.
 • Nowe obowiązki organizacji pożytku publicznego

  Od 2012 r. organizacje pożytku publicznego (OPP) - oprócz sprawozdań finansowych - będą musiały sporządzać szczegółowe roczne sprawozdania merytoryczne (według ustalonego wzoru), zawierające informacje o ich działalności oraz o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Rekordowo na organizacje pożytku publicznego

  Najwięcej podatników w historii przekazało 1 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Dzięki temu dostały one najwyższą w historii kwotę z PIT - informuje "Gazeta Wyborcza".
 • Darowizny na cele pożytku publicznego

  Darowizny na cele pożytku publicznego

  W ramach ulgi na darowizny podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania m.in. darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz określonych organizacji polskich lub równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.
 • Prezydent podpisał nowelizację o pożytku publicznym i wolontariacie

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, regulującą zasady zlecania organizacjom pożytku publicznego zadań publicznych oraz zwiększającą nadzór nad tymi organizacjami.
 • Więcej szkody niż pożytku?

  Więcej szkody niż pożytku?

  Zdaniem prezesa Grupy Lotos Pawła Olechnowicza obecnie, gdy spółka negocjuje zasady kredytowania Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego, dyskusja na temat fuzji z PKN Orlen może przynieść więcej szkody niż pożytku.
 • Jaki zimą jest pożytek z polisy

  Szkody wynikające z mrozu są uwzględniane głównie w polisach komunikacyjnych i rolnych, sprzedawanych zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Opcje assistance dodawane do tych pierwszych przewidują pomoc w przypadku problemów z uruchomieniem samochodu.
 • Czego mogą się obawiać organizacje pożytku publicznego?

  Wszystkim zainteresowanym znane są korzyści płynące z faktu nabycia statusu organizacji pożytku publicznego. Jednak z posiadaniem takiego statusu związane są również pewne zagrożenia - podstawowym jest tryb nadzoru nad takimi organizacjami, bowiem nieprecyzyjne przepisy mogą implikować liczne nieprawidłowości.

Filmy - Pożytek (1)