powołany

Artykuły - Powołany (7305)

 • Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Zarząd G-Energy S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 pełnienia funkcji. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansow
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

  Raport bieżący nr 29/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. informującego o planowanych zmianach w Zarządzie Spółki oraz do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 25 maja 2018r informującego o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Archicom SA , w którym poinformowano, iż Pan Kazimierz Śród
 • Powołanie osoby zarządzającej

  Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, powołała Pana Jacka Bykowskiego w skład Zarządu Emitenta, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku. Życiorys zawodowy Pana Jacka Bykowskiego: Pan Jacek Bykowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Kadencja, na jaką Pan Jacek Bykowski został powołany, upływa w dniu 01 cze
 • Powołanie Rady Nadzorczej Spółki.

  Raport bieżący nr 19/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Resbud SE informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2018r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki powołało do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: - Pana Damiana Patrowicz - Panią Małgorzatę Patrowicz - Panią Martynę Patrowicz - Pana Jacka Koralewskiego - Pana Wojciecha
 • Powołanie osób zarządzających

  Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Polanowskiego – do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta i Pana Janusza Sobczyk – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Życiorys zawodowy Pana Piotra Polanowskiego: Pan Piotr Polanowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emi
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Raport bieżący nr 32/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Investment Friends SE w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 30.05.2018 r. informuje, że w dniu 30.05.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej : 1. Panią Małgorzatę Patrowicz 2. Pana Damiana Patrowicz Pani Małgorzata Patrowicz jest Absolwentką Uniwersytetu Warsz
 • Powołanie Rady Nadzorczej Spółki.

  Raport bieżący nr 32/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Płocku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2018r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki powołało do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: - Pana Mariusza Patrowicz - Panią Małgorzatę Patrowicz - Panią Martynę Patrowicz - Pana Jacka Koral
 • Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

  Raport bieżący nr 15/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki SETANTA ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Marcina Borowika do składu Zarządu Spółki, w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 czerwca 2018 roku. Poniżej inofrmacja o powo
 • Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

  Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu FITEN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję następujące osoby: - pana Romana Pluszczew i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, - pana Sebastiana Woźniaka i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki, - pana Krzysztofa Czajkę i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Wszystkie powołane osoby b
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 10/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów Członkom Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2018 r., na następną pięcioletnią kadencję powołani zostali następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: 1. Pan Dariusz Głażewski Uchwałą nr 16/2018 Zwyczajneg