powołany

Artykuły - Powołany (7305)

 • Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Zarząd G-Energy S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 pełnienia funkcji. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansow
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

  Raport bieżący nr 29/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. informującego o planowanych zmianach w Zarządzie Spółki oraz do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 25 maja 2018r informującego o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Archicom SA , w którym poinformowano, iż Pan Kazimierz Śród
 • Powołanie osoby zarządzającej

  Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, powołała Pana Jacka Bykowskiego w skład Zarządu Emitenta, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku. Życiorys zawodowy Pana Jacka Bykowskiego: Pan Jacek Bykowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Kadencja, na jaką Pan Jacek Bykowski został powołany, upływa w dniu 01 cze
 • Powołanie Rady Nadzorczej Spółki.

  Raport bieżący nr 19/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Resbud SE informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2018r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki powołało do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: - Pana Damiana Patrowicz - Panią Małgorzatę Patrowicz - Panią Martynę Patrowicz - Pana Jacka Koralewskiego - Pana Wojciecha
 • Powołanie osób zarządzających

  Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Polanowskiego – do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta i Pana Janusza Sobczyk – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Życiorys zawodowy Pana Piotra Polanowskiego: Pan Piotr Polanowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emi
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Raport bieżący nr 32/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Investment Friends SE w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 30.05.2018 r. informuje, że w dniu 30.05.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej : 1. Panią Małgorzatę Patrowicz 2. Pana Damiana Patrowicz Pani Małgorzata Patrowicz jest Absolwentką Uniwersytetu Warsz
 • Powołanie Rady Nadzorczej Spółki.

  Raport bieżący nr 32/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Płocku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2018r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki powołało do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: - Pana Mariusza Patrowicz - Panią Małgorzatę Patrowicz - Panią Martynę Patrowicz - Pana Jacka Koral
 • Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

  Raport bieżący nr 15/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki SETANTA ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Marcina Borowika do składu Zarządu Spółki, w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 czerwca 2018 roku. Poniżej inofrmacja o powo
 • Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

  Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu FITEN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję następujące osoby: - pana Romana Pluszczew i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, - pana Sebastiana Woźniaka i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki, - pana Krzysztofa Czajkę i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Wszystkie powołane osoby b
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 10/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów Członkom Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2018 r., na następną pięcioletnią kadencję powołani zostali następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: 1. Pan Dariusz Głażewski Uchwałą nr 16/2018 Zwyczajneg

Filmy - Powołany (1)

 • Włochy będą miały nowy rząd. Porozumienie Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi Północnej kończy 88 dniowy impas

  Profesor Giuseppe Conte zostanie nowym premierem Włoch. Misję utworzenia rządu powierzył mu prezydent Włoch Sergio Mattarella. - Będziemy ciężko pracować nad osiągnięciem naszych politycznych celów, których wszyscy oczekiwaliśmy po rządowym porozumieniu. Będziemy zdeterminowani, by poprawić jakość życia wszystkich Włochów. – powiedział po spotkaniu z prezydentem profesor Giuseppe Conte. Zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się 1 czerwca. Wśród ministrów nowego rządu znajdzie się m.in. Luigi Di Maio, lider Ruchu Pięciu Gwiazd, który obejmie tekę ministra gospodarki oraz Matteo Salvini, przewodniczący Ligi Północnej, który zostanie ministrem spraw wewnętrznych. Powołanie rządu Giuseppe Contego kończy 88 dniowy impas, do którego doszło po ostatnich wyborach parlamentarnych. Nowy rząd udało się powołać dzięki porozumieniu pomiędzy dwiema zwycięskimi partiami Ruchowi Pięciu Gwiazd oraz Ligi Północnej.