Biznes - powodzie w Polsce

Artykuły - Powodzie w Polsce (2)

  • Zagrożenie powodziowe. Jednym z priorytetów jest budowa zbiorników retencyjnych w Dolinie Górnej Wisły

    Zagrożenie powodziowe. Jednym z priorytetów jest budowa zbiorników retencyjnych w Dolinie Górnej Wisły

    Powodzie stanowią 40-50 proc. wszystkich katastrof naturalnych. Tylko w latach 2000-2014 w Europie zginęło przez nie ponad 2 tys. osób, a prawie 9 mln było narażonych na ich skutki. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które są właśnie po raz pierwszy aktualizowane, mają zapobiegać tym negatywnym konsekwencjom. Jeszcze do czerwca potrwają regionalne konsultacje społeczne tych planów, które pozwolą wskazać najpilniejsze inwestycje przeciwpowodziowe, m.in. budowę zbiorników retencyjnych i wałów przeciwpowodziowych.
  • Żuławy. Trzeci etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego

    Żuławy. Trzeci etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego

    Około 650 mln złotych będzie kosztować III etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Aż 28 procent Żuław Wiślanych leży w depresji bezwzględnej, czyli jest poniżej poziomu morza.