powiązania

Artykuły - Powiązania (1123)

 • Otrzymanie wpłaty od firmy SEKA S.A. z tytułu projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” - aktualizacja

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego 17/2017, Zarząd informuje, że DGA S.A. otrzymała od firmy SEKA S.A. kolejną wpłatę w wysokości 360.730,82 zł dotyczącą projektu "Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”. Wpłata dotyczy należnych odsetek od niekwestionowanej w apelacji należności głównej.
 • Otrzymanie wpłaty od firmy SEKA S.A. z tytułu projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

  Raport bieżący nr 17/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 i 16/2017, Zarząd DGA S.A. informuje, że DGA S.A. otrzymała od firmy SEKA S.A. wpłatę w wysokości 1.115.630,81 zł z tytułu należności głównej dotyczącej projektu "Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”, której zapłata była przedmiotem sporu sądowego. Sąd Okręgowy w Poznaniu w I instancji wydał wyrok zgodnie z którym: - uwzględn
 • Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. i osoby powiązane ze spółką Arteria S.A.

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.W nawiązaniu do treści raportu nr 17/2017 w sprawie przekroczenia przez Investcamp Sp. z o.o. 5 % głosów na WZA spółki, Zarząd Arteria S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły także powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące zakupu akcji Arteria S.A. w dniu 11 września 2017 roku Kupującym była spółka Investcamp Sp. z
 • Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

  Raport bieżący nr 34/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że wartość transakcji z podmiotem powiązanym, jakim jest INIS Sp. z o.o., przekroczyła z dniem 31.08.2017 r. kwotę 1.000.000,00 zł. Jedocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że wszystkie transakcje zawarte z jednostką powiązaną w roku obrotowym 2017 miały charakter rynkowy.
 • Sprzedaż nieruchomości przez spółkę powiązaną

  Raport bieżący nr 11/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka powiązana Boprim Invest Sp. z o.o. sprzedała za kwotę 3,3 mln zł brutto nieruchomość zlokalizowaną w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144. Stroną kupującą jest podmiot nie powiązany z grupą kapitałową Drozapol-Profil S.A.
 • Wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji przez firmę SEKA S.A. dotyczącym projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

  Raport bieżący nr 16/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2017 r. powziął informację o złożeniu przez SEKA S.A. apelacji do sądu drugiej instancji od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu zgodnie z którym sąd I instancji: - uwzględnił w całości pozew DGA S.A. przeciwko firmie SEKA S.A. i zasądził na rzecz DGA S.A. dochodzoną kwotę nale
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”.

  Raport bieżący nr 6/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportów rocznych za lata 2013-2016 oraz raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 21 lipca 2014 r., w których Zarząd wskazywał, że DGA S.A. jest stroną jednego postępowania, które toczy się przed sądem, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki, Zarząd informuje: 1. We wrześniu 2013 r. DGA S.A. złożyła do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew przeciwko firmie
 • Zawarcie umowy o oferowanie instrumentów finansowych spółki Aidem Media Sp. z o.o. – spółki powiązanej z Emitentem

  Raport bieżący nr 2/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z dnia 24 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Spółką, spółką Aidem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka powiązana”) oraz Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie oferowania instrumentów finansowych Spółki powiązanej oraz świadczenia u
 • Komentatorzy o przypadku Andrzeja Jakubiaka: dozwolone, choć wątpliwe moralnie

  Komentatorzy o przypadku Andrzeja Jakubiaka: dozwolone, choć wątpliwe moralnie

  - Zatrudnienie byłego szefa KNF Andrzeja Jakubiaka w mBanku, czyli do niedawna podmiocie nadzorowanym jest co prawda zgodne z prawem, ale wątpliwe moralnie i rodzące pytania o wcześniejsze powiązania - mówią komentatorzy, pytani przez PAP o ten przypadek.
 • Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

  Raport bieżący nr 49/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że wartość transakcji z podmiotem powiązanym, jakim jest INIS sp. z o.o., przekroczyła z dniem 31.12.2016 r. kwotę 1.000.000,00 zł. Jedocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że wszystkie transakcje zawarte z jednostką powiązaną w roku obrotowym 2016 miały charakter rynkowy.

Filmy - Powiązania (2)