powiadomienia

Artykuły - Powiadomienia (614)

 • Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

  Raport bieżący nr 30/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd OEX S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Roberta Krasowskiego – osoby pełniącej obowiązki zarządcze w OEX S.A. (Członek Zarządu) powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, zawartych w dniu 3 sierpnia 2017 r. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
 • Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

  Raport bieżący nr 30/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd OEX S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Roberta Krasowskiego – osoby pełniącej obowiązki zarządcze w OEX S.A. (Członek Zarządu) powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, zawartych w dniu 3 sierpnia 2017 r. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
 • Powiadomienia o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji

  Raport bieżący nr 11/2017Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd Play Communications S.A. ("Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 8 oraz 9 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 2 sierpnia 2017 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji, które stanowią załączniki do niniejszego raportu ("Powiadomienia”) od swoich bezpośrednich i pośrednich akcjonariuszy, odpowiednio spółek Play
 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport bieżący nr 10/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał od PCC SE jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem Alfredem Pelzerem, powiadomienie o transkacji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport bieżący nr 10/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał od PCC SE jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem Alfredem Pelzerem, powiadomienie o transkacji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze - korekta

  Raport bieżący nr 8/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Spółki Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje korektę raportu związaną z omyłką pisarską, polegającą na użyciu słowa "zbycie" zamiast "nabycie". Skorygowaną treść raportu zamieszczamy poniżej. Treść załączonego powiadomienia pozostaje niezmienna i nie podlega korekcie. Zarząd spół
 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Raport bieżący nr 8/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd spółki Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu od Alior Banku S.A. w dniu 4 sierpnia 2017 r. pierwotnego powiadomienia o transakcji zbycia akcji Spółki. Treść powiadomienia stanowi załącznik do raportu.
 • Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  Raport bieżący nr 20/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 2 sierpnia 2017 roku, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 • Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  Raport bieżący nr 20/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 2 sierpnia 2017 roku, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 • Powiadomienie o nabyciu akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. oraz powiadomienia od osób związanych ze spółką Arteria S.A.

  Raport bieżący nr 16/2017Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Arteria S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące zakupu akcji Arteria S.A. w dniach 28 lipca 2017 roku oraz 31 lipca 2017 roku. Kupującym była spółka Investcamp Sp. z o.o., która po transakcjach posiada łącznie 159 508 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pi