postępowanie podatkowe

Artykuły - Postępowanie podatkowe (32)

 • (Nie) każdy może być świadkiem w sprawie podatkowej

  (Nie) każdy może być świadkiem w sprawie podatkowej

  Osoba, która posiada informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, może być wezwana w charakterze świadka. Nikt - z wyjątkiem członków rodziny podatnika - nie ma prawa odmówić złożenia zeznań. Podatnik może być obecny przy przesłuchaniu, zadawać świadkom pytania i składać wyjaśnienia.
 • Podatnicy nie chcą wpuszczać urzędników do domu. W jakich przypadkach możliwe są oględziny mieszkania?

  Podatnicy nie chcą wpuszczać urzędników do domu. W jakich przypadkach możliwe są oględziny mieszkania?

  Podatnicy nie chcą wpuszczać urzędników do domu. Twierdzą, że to wbrew konstytucji. Żądają przedstawienia zgody prokuratora.
 • Postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie pół roku od kontroli

  Postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie pół roku od kontroli

  Wizyta fiskusa w firmie w celu skontrolowania, czy i w jaki sposób podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych kończy się wręczeniem podatnikowi protokołu. Oprócz skorygowania wykrytych błędów, warto zachować ostrożność nawet po pół roku po kontroli - urząd skarbowy może jeszcze wszcząć postępowanie podatkowe.
 • W postępowaniu podatkowym warto uczestniczyć aktywnie

  W postępowaniu podatkowym warto uczestniczyć aktywnie

  W trakcie prowadzonego postępowania podatkowego podatnik może aktywnie uczestniczyć w działaniach, mających na celu ustalenie stanu faktycznego, jak również wszelkich okoliczności towarzyszących sprawie. Jest to niezwykle istotne ze względu na to, że dzięki temu możliwe jest dowodzenia swoich racji.
 • Sformalizowanie związku jest potrzebne do odmowy zeznań przed fiskusem

  Sformalizowanie związku jest potrzebne do odmowy zeznań przed fiskusem

  Zeznania świadków stanowią jeden z dowodów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym. Choć z zasady nikt nie ma prawa odmówić złożenia zeznań w charakterze świadka, od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki zarezerwowane np. dla małżonków, rodziców czy dzieci.
 • Fiskus może przedłużyć czas prowadzonego postępowania

  Fiskus może przedłużyć czas prowadzonego postępowania

  Fiskus ma zasadniczo jeden miesiąc na załatwienie sprawy, która wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W przypadkach skomplikowanych, termin ten wydłuża się do dwóch miesięcy. Ale to nie koniec - gdy zabraknie czasu fiskus może przedłużyć postępowanie. Musi tylko zawiadomić podatnika, informując go o przyczynach niezałatwienia sprawy.
 • Skutki ignorowania wezwań fiskusa

  Skutki ignorowania wezwań fiskusa

  Organy podatkowe w toku postępowania podatkowego podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. W tym celu m.in. wzywają podatników do dokonania określonych czynności. Podatnicy nie zawsze są skłonni współpracować z fiskusem. Za swoje zachowanie mogą zostać ukarani karą porządkową.
 • Ponad 2 tys. zł kary dla podatnika, który nie reaguje na wezwania urzędu skarbowego

  Ponad 2 tys. zł kary dla podatnika, który nie reaguje na wezwania urzędu skarbowego

  Podatnicy muszą być świadomi swoich obowiązków wobec organu podatkowego w toku prowadzenia wszelkiego rodzaju czynności wyjaśniających lub też postępowania podatkowego. Jest to bardzo istotne, ponieważ w razie ich niedopełnienia organ prowadzący sprawę może nałożyć na niezdyscyplinowanego podatnika karę porządkową.
 • Postępowanie podatkowe

  Raport bieżący nr 10/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Spółka informuje, że w dniu 20.04.2011 r. powzięła informację, iż jej pełnomocnik w ramach toczącego się postępowania podatkowego, którego strona jest Spółka, prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu w sprawie konkursu "Sylwester w Dwójce 2009 / Noworoczny Konkurs SMS" otrzymał pismo, z którego wynika, iż organ podatkowy rozważa nałożenie na Spółkę kary pieniężnej o k