postanowienie sądu

Artykuły - Postanowienie sądu (2185)

 • Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r.

  Zarząd Maxipizza S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 15.02.2019 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2019 r., w którym Sąd postanowił oddalić zażalenie złożone przez Maxipizza S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Osoby reprezentujące spółkę:Paweł M
 • Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r.

  Raport bieżący nr 1/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Maxipizza S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 15.02.2019 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2019 r., w którym Sąd postanowił oddalić zażalenie złożone przez Maxipizza S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał NWZ Spółki z dnia 5.09.2018 r.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie zabezpieczenia.

  W odniesieniu do RB EBI 20/2018 z dnia 07.09.2018 r i RB EBI 21/2018 z dnia 14.09.2018 r.Zarząd Calesco S.A. informuje ,że do siedziby firmy wpłynęło Postanowienie z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zmieniające zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 04.09.2018 w przedmiocie zabezpieczenia , w ten sposób ,że wniosek został oddalony . Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługują od niego dalsze środki zaskarżenia. Emitent informuje ,że podziela stanowisko Sądu Apelacy
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia.

  Raport bieżący nr 1/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W odniesieniu do RB ESPI 22/2018 z dnia 07.09.2018 r i RB ESPI 23/2018 z dnia 14.09.2018 r. Zarząd Calesco S.A. informuje ,że do siedziby firmy wpłynęło Postanowienie z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zmieniające zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 04.09.2018 w przedmiocie zabezpieczenia , w ten sposób ,że wniosek został oddalony . Orzeczenie jest ostateczne i ni
 • Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu

  Raport bieżący nr 8/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 52/2018 oraz 59/2018 Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 13.02.2019 roku w wyniku przeglądania akt sprawy w Sądzie Okręgowym w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy (dalej: Sąd), powziął wiadomość o tym, iż Sąd na posiedzeniu niejawnym dnia 08.02.2019 roku oddalił zażalenie Wierzyciela - Grottech S
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia

  Raport bieżący nr 2/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresoweW nawiązaniu do: raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 19 września 2016 r., raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 4 października 2018 r., raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 12 listopada 2018 r., Zarząd ALTA S.A. ("Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy ("Sąd”), wydał w dniu 9 stycznia 2019 r. postanowienie o udzieleniu zabe
 • Uprawomocnienie się Postanowienia Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta.

  Raport bieżący nr 2/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Syndyk Masy Upadłości ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z 31 grudnia 2018 roku informuje, że powziął wiadomość iż Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy, z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie ob
 • Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 30 stycznia 2019r.

  Raport bieżący nr 4/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r.(sygn. akt VIII GU 436/18) oddalił uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłość Spółki, złożone przez 3 wierzycieli. Postanowienie nie jest prawomocne. Na posta
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

  Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (dalej: "Spółka", ”Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu, w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii E. Tym samym kapitał zakładowy spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. został podwyższony z kwoty 757.144,40 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) do kwoty 837 144,40 zł (słownie: osi
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego prawomocnie oddalające wniosek Tadeusza Lewkowicza o udzielenie zabezpieczenia

  Raport bieżący nr 2/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 stycznia 2019 r., w którym sąd ten uwzględnił zażalenie Emitenta i zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r. o udzieleniu zabezpieczenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/20