pośrednictwo

Artykuły - Pośrednictwo (164)

 • Senat za ważnymi zmianami dla rynku nieruchomości

  Senat za ważnymi zmianami dla rynku nieruchomości

  - Obowiązek posiadania polisy OC przez pośredników nieruchomości, rzeczoznawców oraz zarządców to jedno z założeń noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą w zeszłym tygodniu z poprawkami przyjął Senat.
 • Ustawa o kredycie. Firmy pożyczkowe straszą likwidacją tysięcy miejsc pracy

  Ustawa o kredycie. Firmy pożyczkowe straszą likwidacją tysięcy miejsc pracy

  Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami finansowymi może doprowadzić do likwidacji pośrednictwa kredytowego w Polsce - oceniają firmy z branży. 17 stycznia w Ministerstwie Finansów została złożona petycja, podpisana przez 25 tys. osób, o wycofanie przepisów, które grożą załamaniem rynku pośrednictwa finansowego.
 • Pośrednikom już dziękujemy?

  Pośrednikom już dziękujemy?

  Skorzystać z usług pośrednika, czy nie? To pytanie zadaje sobie każdy, kto chce wynająć, sprzedać czy kupić jakąś nieruchomość.
 • Uwaga na pseudopośredników!

  Uwaga na pseudopośredników!

  Półtora roku po deregulacji konsumenci wciąż proszą PFRN o potwierdzanie profesjonalizmu pośredników i skarżą się na nieuczciwe praktyki. Odpowiedź Federacji - Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości - to już niemal 6 tys. nazwisk osób spełniających najwyższe zawodowe standardy.
 • Deregulacja w branży nieruchomości

  Deregulacja w branży nieruchomości

  Zapowiadane przez rząd otwarcie dostępu do zawodów regulowanych zaczyna nabierać realnych kształtów. W ostatnich dniach Sejm przyjął projekt tzw. pierwszej ustawy deregulacyjnej. Całościową lub częściową deregulacją zostało objętych około 50 zawodów. Wśród nich znalazły się również związane z branżą nieruchomości. Jakich najważniejsze zmiany wprowadzi nowa ustawa?
 • Nieruchomości: Propozycja dla uwikłanych we franka

  Nieruchomości: Propozycja dla uwikłanych we franka

  Wysoki kurs franka ogranicza możliwość sprzedaży mieszkania. Widmo spłaty kredytu po obecnym kursie powoduje, że wiele osób odkłada w czasie zmianę lokum. Rozwiązaniem jest zamiana mieszkań. To nieco zapomnianą forma obrotu nieruchomościami, ale wraz z ostatnimi wydarzeniami ta sytuacja może ulec zmianie.
 • Polaku, uważaj na pośrednika

  Polaku, uważaj na pośrednika

  Pośrednik, który ogłasza sprzedaż mieszkania bez podpisania umowy z właścicielem, działa niezgodnie z prawem. Jest to niestety praktyka nagminna.
 • Wtórny rynek nieruchomości oczami pośredników

  Wtórny rynek nieruchomości oczami pośredników

  Po raz drugi z końcem roku, w serwisie nieruchomości www.szybko.pl przeprowadziliśmy ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. W ankiecie wzięło udział 110 agentów, którzy ocenili rok 2010 na rynku nieruchomości.
 • Za plecami pośrednika

  Za plecami pośrednika

  Czy zawsze trzeba płacić wysoką prowizję, często nawet rzędu kilku tysięcy złotych za pośrednictwo?
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz tekst Statutu jednolitego

  Raport bieżący nr 31/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 września 2010 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 14 września 2010 roku, na mocy którego Sąd zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców zmiany w Statucie Emitenta dokonane uchwałami