pomoc unijna

Artykuły - Pomoc unijna (5)

Filmy - Pomoc unijna (1)

  • Firmy zwalniają, UE płaci

    EuroparlTV: Komisja Europejska przeznaczy ponad 31 mln euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na pomoc pracownikom zwolnionym w ostatnich latach przez europejskie koncerny - czy to z powodu kryzysu, czy to na skutek przenoszenia działalności poza terytorium UE. Pieniądze te przeznaczone zostaną na szkolenia oraz pomoc w znalezieniu nowej pracy lub zakładaniu własnej działalności. Czy to krok w dobrym kierunku? A może KE powinna raczej skoncentrować swoje wysiłki na ochronie istniejących miejsc pracy?