pomiar

Artykuły - Pomiar (79)

 • Jeszcze w tym roku GITD zamierza uruchomić odcinkowy pomiar prędkości

  Jeszcze w tym roku GITD zamierza uruchomić odcinkowy pomiar prędkości

  System odcinkowego pomiaru prędkości zamierza uruchomić Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Do końca 2015 roku na polskich drogach ma działać 29 takich instalacji - pierwsze zostaną uruchomione prawdopodobnie przed końcem roku.
 • Ważne informacje o odcinkowym pomiarze prędkości!

  Ważne informacje o odcinkowym pomiarze prędkości!

  Kierowcy obawiający się nowej broni Inspekcji Transportu Drogowego - odcinkowego pomiaru prędkości - mogą na razie odetchnąć z ulgą.
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.- ISTOTNA UMOWA

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. informuje o podpisaniu w dniu 17.05.2013 istotnej umowy z firmą PGNiG TERMIKA S.A. ul. Modlińska 15 Warszawa na realizację zadania: " Modernizacja systemu sterowania pracą kotła i palników rozpałkowych dla kotła WP 200 K03 w Ciepłowni Kawęczyn" . Termin końcowy realizacji umowy: 20.12.2013. Wartość umowy netto: 4796721,00 PLN. Zdaniem Zarządu APS S.A. jest to znacząca dla firmy umowa, realizowana dla wymagającego kli
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - RAPORT za 1 kwartał 2013 roku.

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje raport za 1 kwartał 2013 r. W załączeniu: raport za 1 kwartał 2013; bilans aktywa na dzień 31.03.2013, bilans pasywa na dzień 31.03.2013, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 - 31.03.2013. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osob
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA na ZWZA w dniu 26.04.2013.

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej Osoby reprezentujące spółkę:BOGUSŁAW ŁĄCKI - PREZES ZARZĄDU
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH na ZWZA w dniu 26.04.2013

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 26 kwietnia 2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A - plik w załączeniu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:BOGUSŁAW ŁĄCKI - PREZES ZARZĄ
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - POWOŁANIE ZARZĄDU

  Rada Nadzorcza AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. na posiedzeniu w dniu 22.04.2013, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i zgodnie z procedurami wynikającymi ze Statutu Spółki, powołała Zarząd Spółki na kadencję 2013-2017 w następującym składzie: - Prezes Zarządu------------Bogusław Kajetan Łącki, - Wiceprezes Zarządu------Jerzy Busłowski, - Wiceprezes Zarządu------Bożena Matoszko, - Wiceprezes Zarządu------Marcin Andrzej Proskień. Powyższe powołanie
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - RAPORT za 2012 ROK

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1.2 Załącznika numer 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI - PREZES ZARZĄDU
 • AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 26.04.2013

  Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego - 529 683,90 PLN - wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 o godzinie 1
 • Luty drugim miesiącem z rzędu poprawy optymizmu konsumentów - Ipsos

  Lutowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) drugi miesiąc z rzędu notuje wzrost. Optymizm wzrósł o prawie 4 pkt osiągając poziom 80 pkt. Wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika - wynika z opublikowanych w piątek badań Ipsos.