polski węgiel

Artykuły - Polski węgiel (1)

  • Zielona energia: Konieczność, a nie kwestia wyboru

    Zielona energia: Konieczność, a nie kwestia wyboru

    Polska energetyka od początku związana była z węglem ze względu na znaczące krajowe zasoby tego surowca. Ta silna zależność sprawia, że transformacja rodzimego sektora energetycznego będzie trudniejsza i bardziej kosztowna. Od zmian nie ma jednak odwrotu, kształt europejskiej polityki klimatycznej jest przesądzony.

Filmy - Polski węgiel (1)

  • Dramat w polskim górnictwie, będziemy dopłacać do eksportu

    W styczniu produkcja branży wydobywczej spadła rok do roku o 10,4 proc., a w porównaniu z grudniem o 19,7 proc. Jeśli wziąć pod uwagę samo górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, to spadek wyniósł aż 27,3 proc. r/r. Zapaść w górnictwie jest potężna, tym bardziej, że styczniowe dane GUS o gospodarce były lepsze niż się spodziewano. Branża przemysłowa urosła o 1,9 proc. rok do roku, a 5,8 proc. w zestawieniu z grudniem. Rosła też branża energetyczna.