Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Artykuły - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (67)

 • Otrzymanie dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock

  Raport bieżący nr 1/18Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 PO IR "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock" etap 4. Dofinasowanie w kwocie 641.900 zł
 • PARP uruchomiła granty na stworzenie polskich mebli

  PARP uruchomiła granty na stworzenie polskich mebli

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła granty na stworzenie polskich mebli. Do wzięcia jest 10 mln zł, z programu może skorzystać ok. 40 małych i średnich firm.
 • Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 41/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że powziął informację, iż w dniu 21 października 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej listę projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR. Wśród projektów wybranych do dofinansowania z
 • Otrzymanie dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dofinasowanie w kwocie 244.900 zł zostało przyznane na projekt „Przygotowanie dla Midven S.A. niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełd
 • Informacja o zamiarze oddania głosu za układem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w postępowaniu restrukturyzacyjnym

  Raport bieżący nr 32/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że Spółka została 3 czerwca 2016 r. zawiadomiona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. o zamiarze oddania głosu "za układem” w toczącym się przyspieszonym postępowaniu układowym. Oznacza to, że Pre
 • Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Zarząd Nowoczesna Firma S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umieściła na stronie internetowej informację o pozytywnej ocenie wniosku Emitenta o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu Wprowadzenie innowacyjnej usługi SMART LEARNING poprzez wdrożenie wyników projektu badawczo-rozwojowego Nowoczesna Firma S.A. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Nowoczesna Firma S.A. poprzez wdrożenie wyników przep
 • Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu

  Zarząd Presto S.A., („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów EBI nr: 4/2016, 9/2016, 10/2016 informuje, iż projekt Emitenta dotyczący wdrożenia wyników badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad sposobem wytwarzania przewodów (rur) kominowych z bazaltu, nie znalazł się na liście projektów spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów. Tym samym na dzień publikacji niniejszego raportu projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinasowania. Emitent będzie odwoływał się od powyższ
 • Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 11/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że powziął informację, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej listę projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wśród projektów wybrany
 • Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu - korekta

  Zarząd Presto S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) uzupełniając raport 9/2016 informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oceniła pozytywnie wniosek Emitenta o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu, który polega na wdrożeniu wyników badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, przeprowadzonych samodzielnie przez Emitenta nad sposobem wytwarzania przewodów (rur) kominowych z bazaltu o którym Emitent informował w raporcie EBI 4/2016. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje bu