polska agencja rozwoju

Artykuły - Polska agencja rozwoju (172)

 • PARP uruchomiła granty na stworzenie polskich mebli

  PARP uruchomiła granty na stworzenie polskich mebli

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła granty na stworzenie polskich mebli. Do wzięcia jest 10 mln zł, z programu może skorzystać ok. 40 małych i średnich firm.
 • Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu rozwoju eksportu Suntech S.A.

  Zarząd Suntech S.A. informuje, że w dniu 21.09.2017 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu "Rozwój działalności eksportowej firmy Suntech S.A. poprzez internacjonalizację marki SunVizion" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu jest rozwój sprzedaż
 • Zawarcie umowy dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 14/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2016 z 21 października 2016 r. Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał egzemplarz podpisanej w dniu 30 maja 2017 r. przez przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Umowy o Dofinansowanie Projektu w Ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce dofina
 • Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 3/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 2/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (przyszła spółka zależna Emitenta) zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP”) umowę o dofinansowanie projektu na wdrożenie wynikó
 • Podpisanie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 7/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 08/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zakwalifikowania projektu Emitenta pn. "Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego w celu internacjonalizacji marki produktowej przedsiębiorstwa” do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3. POIR "W
 • Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 41/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że powziął informację, iż w dniu 21 października 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej listę projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR. Wśród projektów wybranych do dofinansowania z
 • Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 26/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Venture Incubator S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 października 2016 roku wpłynęła do spółki podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu: "Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A." w ramach Działania 3.1. : Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapit
 • Złożenie pozwu o ustalenie przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Zarząd EZO S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 9 września 2016 r. pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta, Recykling i Energia S.A., złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, I Wydziale Cywilnym pozew przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej jako: „PARP”) o ustalenie, że oświadczenie woli PARP zawarte w piśmie z dnia 27 lipca 2016 r. o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-04-037/09-00 jest bezskuteczne, jak równi
 • Złożenie pozwu o ustalenie przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Raport bieżący nr 16/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd EZO S.A. ("Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 9 września 2016 r. pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta, Recykling i Energia S.A., złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, I Wydziale Cywilnym pozew przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej jako: "PARP”) o ustalenie, że oświadczenie woli PARP zawarte w piśmie z dnia 27
 • Otrzymanie decyzji administracyjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA w sprawie projektu wodorowego

  Raport bieżący nr 16/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie otrzymania informacji dotyczącej wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” ("Umowa”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zarząd Skotan S.A. (&qu

Filmy - Polska agencja rozwoju (1)

 • Badanie na rynek: Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

  „Badanie na rynek”, czyli podziałanie 3.2.1 POIR to najpopularniejszy i największy program wsparcia MŚP ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Trwa właśnie nabór wniosków do dwóch konkursów uruchomionych z początkiem sierpnia. Monika Karwat-Bury, starszy specjalista w PARP