Polna SA

Artykuły - Polna SA (258)

 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2013: 1. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 - 20 marca 2013 r. 2. Jednostkowe raporty kwartalne : - raport za I kwartał 2013 r. - 15 maja 2013 r. - raport za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 r. 3. Jednostko
 • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.01.2013 r.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w dniu 10 stycznia 2013 roku: 1. Jakubas Zbigniew - 389 072 głosów, co stanowiło 55,67% głosów na NWZ oraz 18,41% ogólne
 • Życiorys Członka Rady Nadzorczej.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu podaje życiorys nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w dniu 10 stycznia 2013 r. Adam Świetlicki vel Węgorek, 1952 r. Wykształcenie wyższe prawnicze, mgr praw. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracę zaw
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10.01.2013 r.

  Raport bieżący nr 53/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 10.01.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl. Uchwała Nr ..... . Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dn
 • Raport kwartalny Q 3/2012-11-14 ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

  Raport bieżący nr 51/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibą w Przemyślu informuje, że w dniu 15.10.2012 r. wpłynęła do Spółki informacja od Pana Janusza Hamryszczaka o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej. Pan Janusz Hamryszczak nie podał powodów rezygnacji.Piotr Woś - Członek Zarządu
 • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2012 r.

  Raport bieżący nr 50/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. (NWZ) w dniu 24 września 2012 roku: 1. Jakubas Zbigniew - 387 125 głosów, co stanowiło 59,07% głosów na NWZ oraz 18,32
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.09.2012r.

  Raport bieżący nr 46/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2012 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1. Na podstawie ar
 • Raport półroczny ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zmiana stanu posiadania akcji.

  Raport bieżący nr 45/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie o treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku za